افزایش توان و راندمان یک نیروگاه بخاری قدیمی از طریق بازتوانی به روش گرمایش آب تغذیه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 284

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEAC08_004

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1401

چکیده مقاله:

بازتوانی نیروگاه های بخاری قدیمی، راهکاری مناسب برای افزایش قدرت و راندمان سیکل های تولید توان می باشد. در این مقاله، بازتوانی نیروگاه بخاری نکا به روش گرمایش آب تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، بر اساس تعداد زیرکش های بسته شده توربین، سه حالت و طرح جداگانه پیشنهاد شده است. با به کارگیری قوانین اول و دوم ترمودینامیک و روابط انتقال حرارت، نخست سیکل بازتوانی شده مورد تحلیل انرژی و اگزرژی قرار گرفت و سپس تاثیر افزایش دبی جرمی بخار بر عملکرد کندانسور و سیکل بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، در طرح جایگزینی گرم کن های فشار ضعیف و فشار قوی با مبدل های گرمایی جدید، توان واحد بخاری و سیکل بازتوانی شده، راندمان حرارتی و راندمان اگزرژی به ترتیب ۷/۱۵%، ۳/۴۹ %، ۹۳/۵ % و ۱۷/۲% افزایش یافته است. هم چنین در این طرح، فشار کندانسور به مقدار ۱۹ میلی بار افزایش یافته که منجر به افزایش نرخ حرارتی به میزان ۶۳/۰% شده است، هر چند نرخ حرارتی کل سیکل بازتوانی شده به مقدار ۶۲/۴% بهبود یافته است. برای انجام شبیه سازی سیکل بازتوانی شده از نرم-افزار ترموفلو استفاده شده است . نتایج نرم افزار با مقادیر مربوط به محاسبات مقایسه گردید که با توجه به خطای کم، اعتبارسنجی نتایج انجام شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جمشید نعیمی

دانشجوی دکترای، دانشکده مهندسی، مکانیک دانشگاه سمنان

مجتبی بیگلری

دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

سعادت زیرک

استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

ایرج جعفری گاوزن

استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان