مدل CIPP درارزیابی و توسعه نظام پیشنهادها

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,236

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEASQOM01_036

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

امروزه یکی از معضلاتی که سازمانها به آن مبتلا هستند مشکل نیروی انسانی و ناتوانایی سازمان در استفاده بهینه ازتوان بالقوه کارکنان به ویژه درسطوح کارشناسی و تخصصی است این امر سبب کاهش بهرهوری سازمان و ناتوانی دررقابت درعرصه های ملی و بین المللی گردیده است متداول ترین راه برای بر طرف ساختن این مشکل به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است به گواه بسیاری از گزارشها، موفقیت اکثر شرکتهای بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است که به توسعه ظرفیت فردی کارکنان و ایجاد روحیه خودباوری، مسئولیت پذیری و تعهددرآنان منجر می گرددشناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادات که عاملی مؤثر درتغییرشرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکتکارکنان است در این مقاله ضمن معرفی نظام پیشنهادات ، مدلCIPP برای ارزیابی و بهبود این نظام ارائه شده است تا سازمانها با استقرار و بهبود نظام پیشنهادات مشکل نیروی انسانی را مرتفع ساخته بهره وری خود را افزایش دهند

نویسندگان

علی میغی

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری،شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

آرش میری

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

سعید نصرتی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ