نظامنامه گسترش فرهنگ فکر وایده

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,012

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDEASQOM01_026

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

کارکنان برای ارائه پیشنهاد بدنبال نقاط ضعف وچا لشهای درون اداره / واحدخود باشند وبرای مسائل محیط کاری خود , راه حل اجرایی با هدف جلوگیری از هدر رفتن اعتبارات ویاکاهش هزینه های سا زمانی و افزایش کیفیت خدمات بهارباب رجوع که می تواند همکار ویا مراجعه کننده بیرونی باشد تلاش کند وبا ارائه پیشنهادهای کاربردی ومؤثر نظام پیشنهادها ی سازمان را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری نماید .هدف گذاری ما در این برنامه ریزی دراز مدت نظام پیشنهادها در سازمان با توجه به اینکه اعتقاد راسخ به برنامه ریزی بالا به پایین داریم . سعی گردیده است تا اینکه نقش موثر سطوح پایین را در برنامه ریزی نشان دهیمواعلام کنیم با عنایت به اینکه اجرای برنامه در سطوح پایین صورت می گیرد اگر بتوانیم به ایده وتفکرکارکنان وکارشناسان سازمان نگاه دقیقتری داشته باشیم واهمیت بیشتری بدهیم . وجزئیات اجرا ی برنامه ها را از سطوح پایین سازمانی دریافت کنیم ودر برنامه ریزی کلان سازمان دخیل نماییم می توانیم بهتر ین برنامه ها را که قابلیت اجرایی صد در صد دارد را با کمترین هزینهتدوین کنیم ودرایت به اهداف غایی سازمان در زمان تعیین شده برسیم . جزء نگری در نظام پیشنهادها یکی از اصولی ترین نگاه اساتید وبرنامه ریزان نظام مشارکت در این مقوله می باشد . که ما باید در امور جاری سازمانی بهآن توجه خاصی داشته باشیم و به نگاه تخصصی وتفکرجدید وارائه راه حلهای مناسب افراد در زمینه محیط کاری واحد خود ,با تجربه وتخصصی که دارند اهمیت بدهیم وبا تشویقات مادی ومعنوی پیشنهادهای آا را به آن سمت وسوی ببریم تا با جزء نگری در محیط کار کارکنان چالشهای درون سازمانی رابا دقت بیشتری شناسایی کنیم تا با برنامه ریزی بهتر وتلاش مضاعف بتوانیم بر معضلات موجود در سازمان فا ئق آییم