بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی نسبت به وضعیت آموزش عالی در دوران کرونا

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 187

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TLR-18-1_012

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1401

چکیده مقاله:

سوال اصلی پژوهش حاضر"دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی نسبت به وضعیت آموزش عالی در دوران کرونا چگونه می باشد؟" است که در این راستا پژوهش با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی نسبت به وضعیت آموزش عالی در دوران کرونا انجام شده است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی مبتنی بر تکنیک توصیفی- تحلیلی انجام شده است. حجم نمونه ۳۵۴ نفر از اساتید و ۳۸۴ نفر از دانشجویان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه-گیری تصادفی به عنوان نمونه از جامعه آماری اساتید و دانشجویان دروس معارف اسلامی در دانشگاه های سطح کشوری انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSpss۲۲ صورت گرفته است. یافته های پژوهش مبتنی بر تحلیل داده ها شامل؛ ۱) دیدگاه اساتید و دانشجویان نسبت به روش آموزشی آنلاین مثبت می باشد و برای آموزش در ترم های آتی نیز آموزش به شکل مجازی را ترجیح می دهند. ۲) سخت بودن تعامل بین اساتید و دانشجویان عمده مشکل آموزش مجازی در دوران کرونایی بر اساس دیدگاه اساتید می باشد، همچنین دانشجویان قطعی اینترنت را اصلی ترین مشکل خویش در دوران کرونایی می دانند. ۳) ارزیابی دانشجویان از دوره های برگزار شده توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مثبت می باشد، البته قابل تامل است که بر اساس دیدگاه اساتید، دوره های برگزار شده توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مثبت ارزیابی نشده است. ۴) بین نوع دانشگاه و روش انتخابی برای تدریس توسط اساتید گروه معارف اسلامی ارتباط وجود دارد. باتوجه به اینکه وارد پیک های جدید کرونایی با آمار مبتلایان بالایی می شویم، از یافته های پژوهش می توان در تعیین راهبردهای کاربردی آموزش دروس معارف اسلامی در ترم های آتی دوران کرونایی و شرایط مشابه دوران کرونایی در آینده استفاده کنیم.

نویسندگان

نیره قوی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

راحله محرمی

دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی پردیس فارابی، دانشگاه تهران