بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی در زمینه افشای اطلاعات مربوط به محیط زیست و همکاری با شهرداری وعملکرد مالی با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت دولتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 165

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONF02_038

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1401

چکیده مقاله:

امروزه همراه با رشد و توسعه ی صنایع و واحدهای تجاری مختلف، مسائل و مشکلات جدیدی پدیدار شده که ناشی از پیامدها و تاثیرات فعالیت های واحدهای تجاری بر روی محیط زیست و اجتماع است. به این ترتیب، چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده و حرکت در مسیر مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی برای تداوم فعالیت سازمان در بلندمدت شده است. لذا، این پژوهش در جهت پاسخگویی به این سوال است که آیا رابطه معناداری بین مسئولیت اجتماعی(افشا اطلاعات زیست محیطی و همکاری در شهرداری) و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و آیا مالکیت دولتی دارای نقش تعدیلگری بر این رابطه است یا خیر؟ جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های تابلویی ۱۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی(افشا اطلاعات محیط زیست و شهری) دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد مالی شرکت است. همچنین مشاهده می شود که متغیر مالکیت دولتی به عنوان متغیر مستقل دارای اثر منفی و معنادار بر عملکرد مالی شرکت ها است و با توجه به ضریب و احتمال آماره مالکیت دولتی به عنوان متغیر تعدیلگر، دارای اثر منفی و معنادار بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی(افشا اطلاعات محیط زیست و شهری)، و عملکرد مالی شرکت ها است. به این معنی که این متغیر اثر مستقیم مسئولیت اجتماعی(افشا اطلاعات محیط زیست و شهری)، بر عملکرد مالی را کاهش می دهد.

نویسندگان

افسانه رئوفی منش

شهرداری اراک