رابطه بین ساختارهای تکتونیکی و عوامل ژئومورفولوژیکی با آب های زیر زمینی در مناطق کارستی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 268

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WWRCNF01_010

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1401

چکیده مقاله:

امروزه یکی از موثرترین روشها در کاوش و پی جوئی منابع آبهای زیرزمینی استفاده از روشهای ژئوفیزیکی به ویژه روشهای ژئوالکتریک می ! باشد که یکی از زیر مجموعههای ،آن روش مقاومت ویژه است این روش در مطالعه ناپیوستگیهای قائم و افقی در خواص الکتریکی زمین و همچنین در اکتشاف تودههای بی هنجار رسانا به کار می رود. امروزه روش مقاومت ویژه به طور وسیع در و تحقیقات هیدروژئولوژیکی به منظور بررسی و اکتشاف سفرههای آب زیرزمینی به کار برده می شود. در این راستا شناسایی زونهای کارستی حاوی آب در مناطق آهکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از روشهای ارزان قیمت جهت تشخیص این زونها روش ژئوالکتریک می.باشد از طرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی این مکان را فراهم می آورد که بین داده های مکانی و پردازشهای مکان ،یابی برای تولید نقشه میزان ،شایستگی از ترکیب چندین لایه اطلاعاتی به خوبی استفاده شود. در این پژوهش از پارامترهای ضخامت اشباع آبخوان و مقاومت ویژه به دست آمده از مطالعات ژئوالکتریک در ارزیابی پتانسیل آب های زیر زمینی دشت ایج استفاده شده است و به منظور شناسایی زونهای کارستی حاوی آب در منطقه ایج استان فارس شهرستان استهبان تعداد ۱۷ عدد سونداژ ژئوالکتریک با استفاده از سیستم آرایههای چهار قطبی متقارن شولومبرژه و بیشینه طول فرستنده جریان ۴۰۰ متر اجرا شده است.

کلیدواژه ها:

آبهای زیر زمینی ژئوالکتریک زونهای کارستی شلومبرگر ، گسل ، ایج

نویسندگان

سارا قلمکاری

دانشجوی دکتری تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

عبدالمجید اسدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز