اهمیت تغذیه با اسید های چرب غیر اشباع بلند زنجیر (PUFA) در تولید مثل حیوانات

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 246

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB06_092

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

چکیده مقاله:

اسیدهای چرب به عنوان منابع انرژی، در ساختار سلولی و بین سلولی و سیگنال های آندوکرین، ثبات غشای سلولی، بیان ژن، چسبندگی و تکثیر سلولی نقش عمده ای دارند. اثرات مختلفی از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در تولید مثل دامها گزارش شده است. گزارشات مختلف نشان دادند که اسید لینولنیک C۱۸:۳ منجر به رشد سلول های کومولوس و تسریع تخمک گذاری، افزایش تعداد و سایز فولیکول های غالب و پیش تخمک گذار و همچنین افزایش تولید پروژسترون در زمان آبستنی، افزایش اندازه جسم زرد، کاهش بروز فولیکول های کیستیک، بهبود فولیکولوژنز و عملکرد IVF شد. از طرفی اسیدهای چرب خانواده امگا ۳، باعث افزایش ایمنی ذاتی و کاهش پاسخ های التهابی و متعاقبا حفظ آبستنی شدند. همچنین مطالعات نشان دادند که این ترکیبات می توانند منجر به تسهیل ارتباط جنین-مادر و بهبود سیگنال های محیطی از طریق اقدامات تکمیلی با ترشح اینترفرون تاو interferon-tau شوند که برای ابقا آبستنی بسیار مفید می باشد. به طور کلی استفاده از چربی های خانواده غیر اشباع با چند باند دوگانه در ترکیب جیره روزانه حیوانات به شرط رعایت مقدار و زمان مصرف نسبت به شرایط حیوان (آبستنی یا غیر آبستنی، دوره شیردهی، دوره پس از تلقیح و ...) پیشنهاد می گردد

نویسندگان

فاطمه دوبرا

تریوژنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

فرهاد فرخی اردبیلی

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

علیرضا حمیصی

گروه تریوژنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

زهرا نبی زاده

گروه تریوژنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

هدیه زودی

گروه تریوژنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

سینا بهمنی

گروه تریوژنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه