الزامات طراحی مغارهای سنگی بدون پوشش به منظور ذخیره سازی مواد هیدروکربوری

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,505

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICUSH01_013

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

اهمیت و لزوم ذخیره سازی فرآورده های نفتی در سازه های زیرزمینی به علت ایمنی بالا، تاثیر کمتر بر محیط زیست وهزینه های عملیاتی و نگهداری پایین تر به عنوان جایگزین مناسبی برای مخازن سطحی روز به روز بیشتر می شود و فناوریاحداث و بهره برداری از این فضاها درحال گسترش است. از میان روش های ذخیره سازی زیرزمینی، مغارهای سنگی بدونپوشش به دلیل نیاز کمتر به سیستم های نگهداری به منظور ذخیره سازی مواد هیدروکربوری مانند نفت خام و فرآورده هاینفتی (بنزین و گازوئیل)، گازهای نفتی مایع شده (بوتان و پروپان) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در فرآیند ذخیره سازیزیرزمینی مهمترین فاکتور، مهار نشت فرآورده به توده سنگ دربرگیرنده مغار می باشد. در این مقاله سعی برآن است با بررسیپروژه های اجرا شده یا در دست طراحی و ساخت در دنیا و با توجه به شرایط فرآورده و پارامترهای توده سنگ دربرگیرنده،الزامات طراحی مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره سازی مواد هیدروکربوری مورد بررسی قرار گیرد. این الزامات به طورخاص شامل نحوه استفاده از پتانسیل آب زیرزمینی موجود، چگونگی ایجاد پرده آب و سیستم های پایش و مدیریت سیستمکنترل نشت محصول ذخیره شده می باشد.

نویسندگان

مهدی فرقانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دان

احمد رمضان زاده

استادیار، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا حیدری شیبانی

، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دا