داربست ها در بازسازی بافت عصب

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 145

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGCONGE02_003

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1401

چکیده مقاله:

بافت عصب پیچیده ترین بافت در سیستم بدن است. بازیابی عملکرد یک سیستم عصبی آسیب دیده به دلیل پیچیدگیسیستم و توانایی محدود آن در بازسازی، همواره یک چالش بودهاست. همچنین موانع متعددی در روند ترمیم سیستم عصبیمرکزی (CNS) و محیطی (PNS) وجود دارد. تاکنون درمان بالینی موثری برای آسیب های CNS مطرح نشده است و بیشترتلاش ها بر روی تثبیت و پیشگیری از آسیب تمرکز یافته اند. درمان آسیب های مربوط به PNS، از نوع اتوگرافت و آلوگرافتاست که محدودیت هایی دربردارد. مهندسی بافت عصب زمینه ای امیدوارکننده برای درمان آسیب های عصبی است. داربستیکی از اجزای اصلی مهندسی بافت و بستری برای رشد سلول است. در این مقاله، به بررسی ویژگی های مورد نیاز برایداربست عصبی، بیومواد مورداستفاده برای این کاربرد، روشهای تولید داربست عصبی و تحویل عوامل رشد عصبی از طریقداربست و نیز چالش های تهیه داربست عصبی پرداخته می شود.

نویسندگان

فاطمه عشق آبادی

آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

زهرا محمدی

آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

آزمایشگاه تخصصی بیوسرامیک و ایمپلنت، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران