موانع اجتماعی- روانی مؤثر بر استفاده از دوچرخه

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,712

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITYBIKE01_009

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

با وجود مزایای استفاده از دوچرخه و گسترش دوچرخه سواری در بسیاری از کشورها هنوز در کشور ما شناخت مردم از صنعت دوچرخه و فرهنگ دوچرخه سواری اندک است. در تبیین این امر دیدگاه های متعددی ارائه شده است، مانند: بی نظمی ترافیکی موتوری و خطرات ناشی از آن برای دوچرخه سواران، الودگی هوا، روسازی نامناسب، وضعیت اقلیمی، شیب های طولی تند و عدم توجه به دوچرخه سواری در برنامه ریزی های سیاست گذاری، طراحی و مدیریت شهرها. به نظر می رسد برخی عوامل اجتماعی- روانی نیز در تبیین استفاده از دوچرخه مؤثرند، مانند: منبع کنترل( درونی یا بیرونی) می تواند عامل مؤثری بر گرایش فرد به استفاده از دوچرخه باشد اینکه فرد تحت تأثیر عقاید و نظریات خودش است یا عقاید، تلقینات و قدرت دیگران بر گرایشات فرد در استفاده از دوچرخه مؤثرند، نگرش فرد به دوچرخه سواری(ارزیابی پیامدها)، هنجارهای ذهینی(انگیزه ی تبعیت از دیگران یا فشار اطرافیان)، تنزیل پرستیز اجتماعی(در مقایسه ی صعودی فرد با دیگران)، دینداری(در میان بانوان)، عزت نفس(ارزیابی شهص از ویژگی های خود: احساسی که شخص نسبت به خود دارد)، تعارض عناصر شناختی فرد، شرکت در مباحثه ی گروهی، عادت به رفتار، الگو و سرمشق اجتماعی، تقلید و طبقه ی اجتماعی فرد. در این نوشتار با روش اسنادی- کتابخانه ای سی در بررسی این عوامل داریم.

نویسندگان

زهرا مردانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشجو، کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سیروس احمدی

استادیار دانشگاه یاسوج