تاثیر سرمایه فکری بر بودجه ریزی عملیاتی شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 23

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF08_017

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

برنامه ریزی برای فعالیت های آینده شاهرگ حیاتی برای هر سازمانی می باشد و بدون چنین برنامه ریزی هایی ادامه فعالیت مستمر یک سازمان میسر نخواهد بود از این رو فراهم کردن بستر مناسب در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بودجه ریزی عملیاتی شهری می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ نوع روش توصیفی و همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جهت آزمون فرضیه از تلفیق دو پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. در نهایت بعد از سنجش و روایی و پایایی، پرسشنامه ها در اختیار نمونه آماری که از کارکنان شهرداری می باشد و تعداد آنان ۳۰۰نفر است، قرار داده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۳ و از روش های آماری توصیفی و استنباطی (پیرسون و آزمون رگرسیون) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر بودجه ریزی عملیاتی شهری دارد.

نویسندگان

حدیقه شیرپور آبکنار

مسئول اموال شهرداری بندرانزلی