ممیزی شهری با قابلیت بررسی وضعیت مغایریت ملک ها با استفاده GIS (مطالعه موردی حوزه ۲ منطقه ۷ شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_034

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

به دلیل رشد فزاینده شهرنشینی بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا امروزه، با موضوع کمبود زمین برای ساخت و ساز وهمچنین رکود اقتصاد بهره برداری از زمین و املاک مواجه شده اند و کارشناسان و برنامه ریزان شهرها برای مقابله با اینمشکلات به فکر مدیریت بهینه املاک افتاده اند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تولید اطلاعات جامع از املاک شهری جهتبهبود وضعیت مدیریت املاک در کلان شهر شیراز با رویکرد اجرایی می باشد. محدوده مورد مطالعه این پروژه در حوزه ۲منطقه ۷ شهرداری شیراز واقع شده است. روش مطالعه این پژوهش از نوع تحقیقاتی و میدانی است و از نرم افزاری Excel،Arc GIS و Google earth استفاده شده است. کوچکترین واحد این پژوهش زمین ملکی شهری است و بررسی ها به صورت سلسه مراتبی در سطح ملک، بلوک و حوزه شهری پرداخته شد. ۱۰۴۱ ملک در ۳۰ بلوک در این حوزه شهری شناساییو اطلاعات آنها جمع آوری و ثبت گردید. پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی املاک این حوزه در بستر GIS صورت پذیرفت. در ۱۹ بلوک (بلوک های شماره ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۷۰) ملک های دارای مغایریت وجود دارد و در بقیه بلوک ها (۱۱ بلوک) ملک دارای مغایریت وجود ندارد.بر اساس نتایج در ۱۰۲۴ ملک موجود، ۹۸۱ ملک که حدود ۹۴.۲ درصد املاک را شامل می شوند، مغایریت بین کاربری مجازو موجود، وجود ندارد و ۵.۸ درصد ملک ها که ۶۰ ملک می باشند، مغایریت بین کاربری مجاز و موجود وجود دارد. نتایج اینتحقیق نشان می دهد داده آمایی املاک شهری در بستر GIS می توانند به عنوان ابزاری مهم در مدیریت و ساماندهی شهری نقش اساسی ایفاء نموده و به ما کمک می نماید تا با دیدی آینده نگر و جامع، در راستای توسعه پایدار شهری قدم بر داریم.

کلیدواژه ها:

، GIS ، داده آمایی املاک شهری ، شهرداری شیراز ، منطقه ۷ شهرداری شیراز

نویسندگان

سیاوش نامداری

کارشناس درآمد معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز

مهدی جوانمردی

کارشناس فنی و عمرانی منطقه پنج، شهرداری شیراز

منوچهر محبانی

کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری منطقه ده، شهرداری شیراز

محمد عیدی

کارشنارس تاسیسات و امور شهر منطقه پنج ، شهرداری شیراز