کاربرد GIS در پیاده سازی ممیزی شهری با قابلیت بررسی وضعیت ملک (مطالعه موردی حوزه ۲ منطقه ۷ شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 132

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_032

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

به دلیل رشد فزاینده شهرنشینی بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا امروزه، با موضوع کمبود زمین برای ساخت و ساز وهمچنین رکود اقتصاد بهره برداری از زمین و املاک مواجه شده اند و کارشناسان و برنامه ریزان شهرها برای مقابله با اینمشکلات به فکر مدیریت بهینه املاک افتاده اند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تولید اطلاعات جامع از املاک شهری جهتبهبود وضعیت مدیریت املاک در کلان شهر شیراز با رویکرد اجرایی می باشد. محدوده مورد مطالعه این پروژه در حوزه ۲منطقه ۷ شهرداری شیراز واقع شده است. روش مطالعه این پژوهش از نوع تحقیقاتی و میدانی است و از نرم افزاری Excel،Arc GIS و Google earth استفاده شده است. کوچکترین واحد این پژوهش زمین ملکی شهری است و بررسی ها به صورت سلسه مراتبی در سطح ملک، بلوک و حوزه شهری پرداخته شد. ۱۰۴۱ ملک در ۳۰ بلوک در این حوزه شهری شناسایی و اطلاعات آنها جمع آوری و ثبت گردید. پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی املاک این حوزه در بستر GIS صورت پذیرفت. در ۸ بلوک (بلوک های شماره ۱۴۰، ۱۴۲، ۱۴۶، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۲ و ۱۷۰) وضعیت ملک متنوع تری (دارای ساختمان، زمین بایر و زمین محصور( وجود دارد و در بقیه بلوک ها (۲۲ بلوک) همه ملک ها دارای ساختمان هستند. بر اساس نتایج در۱۰۲۴ ملک موجود، ۱۰۲۰ ملک که حدود ۹۸ درصد املاک را شامل می شوند، دارای ساختمان هستند و ۱.۸ درصد ملک هاکه ۱۹ ملک می باشند زمین بایر هستند و ۰.۲ درصد که شامل ۲ ملک می باشند وضعیت زمین محصور دارند. نتایج اینتحقیق نشان می دهد داده آمایی املاک شهری در بستر GIS می توانند به عنوان ابزاری مهم در مدیریت و ساماندهی شهری نقش اساسی ایفاء نموده و به ما کمک می نماید تا با دیدی آینده نگر و جامع، در راستای توسعه پایدار شهری قدم بر داریم.

کلیدواژه ها:

، GIS ، داده آمایی املاک شهری ، شهرداری شیراز ، منطقه ۷ شهرداری شیراز

نویسندگان

حمیدرضا جعفری

کارشنارس فنی و شهرسازی منطقه پنج ، شهرداری شیراز

رحیم حاجی باقری

کارشنارس فنی و شهرسازی منطقه پنج ، شهرداری شیراز

رضا شاهسونی

کارشنارس فنی و شهرسازی منطقه پنج ، شهرداری شیراز

مریم ناجی

کارشناس برنامه ریزی شهرداری منطقه ده، شهرداری شیراز