کاربرد GIS در پیاده سازی ممیزی شهری با قابلیت بررسی وضعیت داشتن یا نداشتن کد پستی (مطالعه موردی حوزه ۱ منطقه ۱۰ شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_031

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

به دلیل رشد فزاینده شهرنشینی بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا امروزه، با موضوع کمبود زمین برای ساخت و ساز وهمچنین رکود اقتصاد بهره برداری از زمین و املاک مواجه شده اند و کارشناسان و برنامه ریزان شهرها برای مقابله با اینمشکلات به فکر مدیریت بهینه املاک افتاده اند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تولید اطلاعات جامع از املاک شهری جهتبهبود وضعیت مدیریت املاک در کلان شهر شیراز با رویکرد اجرایی می باشد. محدوده مورد مطالعه این پروژه در حوزه ۱منطقه ۱۰ شهرداری شیراز واقع شده است. روش مطالعه این پژوهش از نوع تحقیقاتی و میدانی است و از نرم افزاری Excel،Arc GIS و Google earth استفاده شده است. کوچکترین واحد این پژوهش زمین ملکی شهری است و بررسی ها به صورت سلسه مراتبی در سطح ملک، بلوک و حوزه شهری پرداخته شد. ۹۲۸ ملک در ۲۵ بلوک در این حوزه شهری شناساییو اطلاعات آنها جمع آوری و ثبت گردید. پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی املاک این حوزه در بستر GIS صورت پذیرفت.کدپستی موضوع مهمی است که برای بازدید، توزیع فیش عوارض و ... که نیاز به مراجعه به ملک می باشد مهم است. در کلحوزه، ۳۹ ملک که حدود ۴ درصد املاک را شامل می شوند کد پستی ندارند و ۹۶ درصد باقی مانده که ۸۸۹ ملک می باشندکد پستی دارند. در ۱۱ بلوک ) بلوک های شماره ۰۱، ۰۲، ۰۳، ۰۴، ۰۵، ۰۷، ۰۸، ۰۹، ۱۵، ۱۹ و ۲۳) ملک های بدون کد پستی وجود دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهد داده آمایی املاک شهری در بستر GIS می توانند به عنوان ابزاری مهم درمدیریت و ساماندهی شهری نقش اساسی ایفاء نموده و به ما کمک می نماید تا با دیدی آینده نگر و جامع، در راستای توسعهپایدار شهری قدم بر داریم.

کلیدواژه ها:

، GIS ، داده آمایی املاک شهری ، شهرداری شیراز ، منطقه ۱۰ شهرداری شیراز

نویسندگان

زهره عبداللهی

کارشناس فنی و درآمد منطقه هشت، شهرداری شیراز

زهره منوچهری

کارشناس ایمنی و بهداشت منطقه ده ، شهرداری شیراز

مریم فاتحیان

کارشناس فنی و درآمد شهرداری منطقه هفت، شهرداری شیراز