کاربرد GIS در پیش بینی مکانی فسفر خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_029

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

از جمله موارد مهم که در توسعه پایدار محدوده های فضای سبز نقش موثری دارد، آگاهی از میزان عناصر غذایی خاک وبهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی است. هم اکنون مصرف بی رویه کودها موجب آلودگی های زیست محیطی در فضایسبز درون شهری گردیده است. بر این اساس برای بهینه سازی مصرف کود نیاز به شناخت از وضعیت حاصلخیزی خاک فضایسبز درون شهری است و تهیه نقشه پراکنش عناصر غذایی بعنوان یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه محسوب می گردد.هدف از این پژوهش ارزیابی پراکنش عنصر غذایی پرمصرف فسفر در حاصلخیری خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار وسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. در این مطالعه به روش سیستماتیک تصادفی محدوده مورد مطالعه به شبکه ۲۰۰۰x۲۰۰۰ تقسیم و بعد از هر شبکه بسته به تراکم فضای سبز نمونه برداری تصادفی برداشت می شود. ثبت نقاط با استفاده از دستگاه GPS انجام گرفت سپس نمونه مرکب خاک از محدوده های فضای سبز منطقه شش شهرداری شیراز جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. برای تجزیه و تحلیل آمار ابتدا توزیع آماری داده ها تست شد و سپس نقشه پراکنش عناصر غذایی در محیط Arc GIS تولید شد. روند غربی – شرقی محدبی شکل است و مقدار فسفر در میانه منطقه بیشترین مقدار نسبت به غرب و شرق منطقه است. خط روند شمالی- جنوبی نزولی است و بیشترین مقدار فسفر در شمال منطقه وجود دارد.۸۳ اراضی درصد که حدود ۹۳ هکتار می باشد در طبقه کمتر از PPM ۱۰ قرار دارد. ۹ درصد اراضی که حدود ۱۰ هکتار می باشد. در طبقه ۱۰ تا ppm ۱۵ قرار می گیرند. ۶ هکتار اراضی که ۳ دررد اراضی را در برمی گیرد در محدوده ۱۵-۲۰ ppm هستند. ۶ دررد اراضی در طبقه بیش از ppm ۲۰ قرار دارند. با توجه به نتایج فسفر ۸۳ دررد سطوح فضای سبز کمتر از ppm ۱۰ است که این نشا می دهد، کمبود اساسی عنصر فسفر برای کاشت و نگهداری گیاهان و درختان فضای سبز وجود دارد و به مصرف کود شمیایی برای تقویت فسفر خاک نیز نیاز است. نقشه پراکنش خاک در جهت مصرف بهینه کود آلی وشیمیایی و رشد مناسب گیاه برای دستیابی به توسعه پایدار فضای سبز می تواند کمی موثری به برنامه ریزان، متخصصان وکارشناسان فضای سبز نمایید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

منوچهر محبانی

کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری منطقه ده، شهرداری شیراز

یاسر ظفرآبادی

کارشناس خدمات شهری منطقه پنج ، شهرداری شیراز

سیاوش نامداری

کارشناس درآمد معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز

مهدی جوانمردی

کارشناس فنی و عمرانی منطقه پنج، شهرداری شیراز