موازنه بین کارایی هزینه و کیفیت خدمات شهرداری اهواز با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 253

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MFTCONF13_036

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف موازنه بین کارایی هزینه و کیفیت خدمات شهرداری اهواز با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، به انجام رسیده است. کیفیت خدمات هر منطقه از شهرداری ها با استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی برآورد گردیده و با استفاده از مقدار انتظاری به دست آمده به عنوان کیفیت خدمات یا ستانده اول در کنار ستانده سرانه درآمد واقعی خدمات به عنوان ستانده دوم و هزینه پرسنلی، هزینه رفاه عمومی، هزینه عمرانی و گستره خدمات به عنوان نهادها بر مبنای الگوی تحلیل پوششی داده ها اندازه کارآیی هر منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته و بر پایه نهاده ها و ستانده های مورد انتظار و گروه های مرجع عوامل موثر بر کارآیی مناطق تعیین گردید. در ادامه اندازه کارآیی رتبه ای هر سال-منطقه تعیین و رتبه بندی آن ها صورت گرفت. نتایج این ارزیابی نشان داد که بین تعداد کارکنان و سطح کارآیی مناطق شهرداری در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین گستره خدمات، هزینه های عمرانی، کیفیت خدمات و سطح کارآیی مناطق شهرداری در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه مستقیم وجود دارد. علاوه براین بین سطح تقاضا و سطح کارآیی مناطق شهرداری در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه ها:

کارایی هزینه ، کیفیت خدمات ، تحلیل پوششی داده ها.

نویسندگان

زهره محمدیان

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز