تاثیر ترکیب شیمیایی سنگ دانه های سرامیکی پرسلانی بر روی ویژگی های بتن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EISTC13_015

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

حدود ۳ تا ۷ درصد تولید روزانه واحدهای تولیدی کاشی سرامیکی به صورت ضایعات غیرقابل مصرف، در می آید. یکی از راهکارهای استفاده از این ضایعات خرد کردن و استفاده از آن به عنوان سنگ دانه در بتن است. در تحقیق پیشرو اثر ترکیب شیمیایی سنگ دانه های سرامیکی حاصل از ضایعات کاشی سرامیکی پرسلانی( جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد) بر ویژگی های بتن بررسی شد. ابتدا با کمک سنگ شکن ضایعات کاشی سرامیکی پرسلانی سه واحد تولیدی ایفا سرام، پرسپولیس و مهسرام خرد و تولید سنگ دانه شد. پس از اصلاح دانه بندی و اصلاح SSD سنگ دانه های سرامیکی پرسلانی، طرح اختلاط مناسب، پیشنهاد و اقدام به ساخت بتن با جایگزینی سنگ دانه های پرسلانی بجای سنگ دانه معمولی با درصدهای، صفر(نمونه شاهد)، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ شد. نتایج ویژگی های اسلامپ، چگالی و درصد جذب آب را به طور مجزا بررسی، سپس با مقایسه نتایج مقاومت فشاری ۷روزه، ۲۸روزه، ۹۰ روزه و مقاومت کششی ۲۸روزه، بتن حاصل، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در قالب فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش درصد اختلاط سنگ دانه پرسلانی به بتن، اسلامپ و جذب آب به طور نسبی افزایش و چگالی، مقاومت فشاری و کششی بتن کاهش داشت. از بعد آماری نیز مشخص شد ترکیب شیمیایی سنگ دانه پرسلانی تاثیر معنی داری بر روی مقاومت فشاری و کششی بتن نداشت این در حالی است که میزان اختلاط سنگ دانه پرسلانی با احتمال ۹۹ درصد بر مقاومت فشاری و کششی بتن حاصل موثر است.

کلیدواژه ها:

سنگ دانه سرامیکی پرسلانی ، بتن ، ترکیب شیمیایی

نویسندگان

محمد دشتی اردکانی

کارشناس سازمان ملی استاندارد ایران، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت