بررسی عوامل آسیب شناسی امور پرورشی و ارائه راهکار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_393

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

فعالیت های پرورشی در مدارس برای تربیت دانش آموزان انجام می شود و نهاد امور تربیتی از چالش برانگیزترین بخش های آموزش و پرورش است . امروزه نهاد پرورشی درگیر مسائل آسیب زا شده است و ما این چالش ها را در مقاله ذکر و هر یک از این عوامل را تحلیل کردیم . این پژوهش با هدف آسیب شناسی عوامل پرورشی - تربیتی و ارائه راهبردها و راهکارهای مطلوب بررسی شد. روش تحقیق انتخاب شده روش کتابخانه ای می باشد که از مقالات و کتب گوناگون استفاده شده است . نتیجه بدست آمده آن شد که این عوامل از جمله : استفاده از فناوری، تعامل اولیا، تعامل همه همکاران و استفاده از فعالیت های جذاب امور تربیتی و پرورشی و ... نقش بسزایی در رفع آسیب های پرورشی دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هانیه کیاحسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ، معاون آموزشی مقطع ابتدایی ، آموزش و پرورش تنکابن

سعیده سادات رضوی مهدیان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازرگانی بین الملل، دانشگاه غیرانتفاعی سبز آمل، آموزگار مقطع ابتدایی، آموزش و پرورشتنکابن