ساخت و بررسی پوشش لعابی پاداسید حاوی آلومینا بر روی فولاد کربنی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEISC01_058

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش لعاب حاوی آلومینا بتا درصد ترکیب های مختلتف به روش غوطه وری، تهیه و بر روی فولادکربنی اعمال شتد. بعد از انجام عملیات پخت، بررسی های ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونیروبشی (SEM) بتا استفاده از الکترون های برگشتی، انجام شد. بررسی تصاویر نشان داد که اتصال پوشش لعابی به فلز از طریق ایجاد پیوستگی شیمیایی بین لعاب آستر و فلز ایجاد شده و مکانیزم تشکیل لایه واکنشی طبقنتایج EDS، ناشی از تشکیل اکسیداسیون آهن و انحتلال آن در لعاب آستر است. همچنین نتایج EDS نقش اکسیدهای مس و نیکل در تداوم اکسیداسیون آهن و کمک به تشکیل لایه واکنشی را نشان داد. بعد ازانجام تست مقاومت در محیط اسیدی، میزان سرعت خوردگی پوشش در برابر اسید کلریدریک جوشان بر اساساستاندارد و در یک تست ۶ روزه، (gr/m(۲). Day)؛ ۱/۲۱ و شاخص مقاومت شوک حرارتی طبق استاندارد ASTM؛ ۵/۳ چرخه، بدست آمده است.

نویسندگان

ابراهیم صبحی سرابی

دانشجوی دکتری، گروه موادو متالورژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

عباس کیانوش

استاد تمام، گروه مواد و متالورژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ابوالفضل توتونچی

استادیار، گروه مواد و متالورژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محمد رضوانی

استاد تمام، گروه مواد و متالورژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران