تاثیر اقلام تعهدی بر رابطه بین کیفیت سود و جریان وجه نقد آتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 121

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRHEMA01_332

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1401

چکیده مقاله:

به کارگیری حسابداری تعهدی در محاسبه سود حسابداری، بینش کامل تری از جریانهای نقدی آتی فراهم میکند . زمانی که سود هرسهم پایین تر از پیشبینی آن باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات کاهش می یابد. پیشبینی جریانهای نقدی و تغییرات آن بهعنوان یک رویداد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه بوده است. این توجه ناشی از استفاده از جریانهای نقد در مدلهای ارزشیابی سهام،ارزیابی توان پرداخت، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روشهای حسابداریتوسط مدیریت و استفاده از جریانهای نقدی جهت اتخاذ تصمیمات سودمند و مرتبط با مدلهای تصمیم گیری است. این پژوهش باهدف تاثیر اقلام تعهدی بر رابطه بین کیفیت سود و جریان وجه نقد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران انجام شده است. به این منظور، با استفاده از دادههای مربوط به ۱۲۰ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۹۹ با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که متغیرهای کیفیت سود و پیش بینی سود آتی بر جریان وجه نقد آتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

اقلام تعهدی ، کیفیت سود ، پیشبینی ، پیشبینی جریان نقدی آتی

نویسندگان

اعظم گوشکی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابدار ی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ،ایران،