تاثیر فراشناخت درمانی بر افسردگی و رشد پس از سانحه بیماران تحت همودیالیز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 223

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPN-10-4_001

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: دیالیز فرایندی تنش­زا و استرس­آور است و سبب بروز افسردگی در­ بیش از نیمی از بیماران تحت دیالیز می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر فراشناخت درمانی بر افسردگی و رشد پس از سانحه بیماران تحت همودیالیز انجام گرفته است. روش­ کار: پژوهش حاضر از نوع کار­آزمایی بالینی با پیش آزمون و پس آزمون و دوره پیگیری سه ماهه بود. در این مطالعه تعداد ۳۶ بیمار تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) و شهید رجایی شهر کرج سال ۱۳۹۹، به صورت نمونه گیری در دسترس و تصادفی گمارده شدند. برای گروه مداخله (۱۸ نفر) درمان فراشناختی ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای، بصورت انفرادی و چهره به چهره در بخش دیالیز بیمارستان های مورد مطالعه برگزار گردید. برای جمع آوری داده ها در این مطالعه از سیاهه افسردگی بک و سیاهه رشد پس از سانحه استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از روش آنالیز کوواریانس در نرم افزار . spssبا نسخه ۲۳ و سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که تفاوت های معنی داری بین گروه مداخله و کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری وجود دارد (۰۰۱/۰.(P ≤ درگروه مداخله از لحاظ کاهش علایم افسردگی (۱۷/۳۴۲F = ) و رشد پس از سانحه (۴۴/۲۶۷F= ) در مرحله ی پس آزمون، تفاوت های معنی دار آماری مشاهده شد که این تفاوت ها در گروه کنترل مشاهده نشد. نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج این مطالعه فراشناخت درمانی با بهره گیری از فنونی همچون به تعویق انداختن نگرانی، چالش با باورهای مربوط به خطر و متوقف کردن مهار رفتارهای اجتنابی، دارای کارآیی بالینی مناسبی در جهت بهبود علائم افسردگی و رشد پس از سانحه در بیماران تحت همو دیالیز به شمار می رود. درضمن انجام مطالعات وسیع تر فراشناخت درمانی به عنوان یک روش مداخله ای موثر برای بهبود افسردگی و رشد پس از سانحه بیماران تحت همو دیالیز پیشنهاد می شود.

نویسندگان

سمیرا حدادی

Islamic Azad University, Karaj

سعید ملیحی الذاکرینی

Islamic Azad University, Karaj

رامین تاجبخش

Alborz University of Medical Sciences

منصوره تجویدی

Islamic Azad University, Karaj

علیرضا کاکاوند

Imam Khomeini international university Qazvin

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Kim K, Kang GW, Jungmin Woo J. The Quality of ...
 • Dehvan F, Monjazebi F, Erfani Khanghahi M, Mohammadi H, Ghanei ...
 • Adequacy of Dialysis in Iranian Patients Undergoing Hemodialysis: A Systematic ...
 • AmjdKhan A, Hayat Khan A, Mushtaq S. Prevalence and predictors ...
 • Centers for Disease control and prevention.Chronic Kidney disease surveillance system ...
 • Ghane GO, Farahani MA, Seyedfatem N, Haghani, HA .Effect of ...
 • Dziubeka W, Kowalska J, Mariusz Kusztal M, Rogowski T, Gołębiowski ...
 • Washington T, Zimmerman S, Browne T. Factors associated with chronic ...
 • Maroni C, Freire M, Eder M, Arantes P, Dib R, ...
 • Sorensen J, Rzeszutek M ,Gasik R . Social support and ...
 • Cui Ch, Wang K, An J, Jin Ch. Current status ...
 • Rzeszutek M, Oniszczenko W, Firląg-Burkacka E. Social support, stress coping ...
 • H Lysaker P Gagen, Moritz S , Schweitzer R D. ...
 • Jelinek L, Schneider B-C, Hauschildt M, Moritz S. Metacognitive Training ...
 • file:///C:/Users/asus/Downloads/DMCT_MCTSilver_brief_manual_english%۲۰(۱).pdf۱۷. Shaheri K, Moradi Baglooei M, SarichlooM E, AlipourM. Examining ...
 • Normann N, van Emmerik A , Morina N. The efficacy ...
 • Callesen P,Lunde Pedersen M, Koch Andersen CH, Wells A. Metacognitive ...
 • khoshlahjeh sedgh A. The impact of meta-cognitive therapy in reducing ...
 • http://scholar.google.com/citations?user=ZA۷qq۹EAAAAJ&hl=en. (Persian)۲۳. Jelinek L., Van Quaquebeke N. , Moritz S. ...
 • Steer RA, Rissmiller DJ, Beck AT. Use of the Beck ...
 • Aalto A-M, Elovainio M, Kivimäki M, Uutela A, Pirkola S. ...
 • Stephen- Dobson K, Mohammadkhani P, Massah-chouiabio. Psychometric characteristic of beck ...
 • Heidarzadeh M, Rassouli M, Mohammadi SF, Alavi Majd H, Mirzaeei ...
 • Moritz S, Schneider B.C, Peth J, Arlt S, Jelinek L. ...
 • Taghavi Behbahani A, Nazari AM, Shahid Sales S, Khajeh Vand ...
 • Nasirdehghan M, Tahmouresi N, Moghimbeigi A, Taghavi Kojidi H. Comparison ...
 • نمایش کامل مراجع