بررسی راهکارهای استفاده بهینه از اراضی شهری در جهت مدیریت شهری کارآمد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC18_029

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف از این نوشتار، بررسی راهکارهای استفاده بهینه از اراضی شهری در جهت مدیریت شهری کارآمد است. مطابقت سرانه کاربری فضای سبز با استانداردهای شهرسازی و نیز چگونگی توزیع و تناسب پارک های شهری محدوده مورد مطالعه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، که در این راه با توجه به سرانه های جهانی و سازمانها و ارگانهای ذیربط، مشخص شد که شهر بجنورد دچار کمبود شدید از لحاظ سرانه فضای سبز شهری می باشد و سرانه فضای سبز شهر بجنورد فاصله زیادی با سرانه های مطلوب در این زمینه دارد. و همچنین در مورد توزیع تناسب پارک های شهری در بجنورد جانمایی و توزیع بهینه صورت نگرفته است و با تراکم جمعیت شهر مورد نظر ارتباط مناسبی ندارد و کمبودهایی نیز در این مورد به چشم می خورد. که در اینجا ما برای رفع این کمبودها با تحلیل سلسله مراتبی AHP و با توجه به معیارها و شاخص های مکانیابی و با استفاده از دیتاهای شهری شهر مورد مطالعه و ضریب وزنی های بدست آمده از تحلیل AHP مکانهای بهینه را از لحاظ استقرار کاربری فضای سبز شهری برای رفع این کمبودها و در جهت رفاه جمعیت ساکن پیشنهاد داده ایم.

نویسندگان

علی عسگرپور

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری، کارمند شهرداری بجنورد