زیباسازی فضای شهری از طریق بهبود وضعیت برنامه ریزی شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC18_022

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف زیباسازی فضای شهری از طریق بهبود وضعیت برنامه ریزی شهری انجام شد. امروزه اهمیت و نقش فضای فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آنها و تاثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهی مختلف اکولوژیکی اقتصادی واجتماعی انکار ناپذیر است. تا انجا که کاربری فضای سبز در شهر ها و سرانه ان یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری ترقی می شود اثاری که از طریق فضای سبز اکولوژکی شهری به ویژه در زمینه اقلیم هوا و خاک اب های زیر زمینی و جانوران گذاشته میشود انچنان شدید است ک عناصرسازنده ان را که در محیط شهری به کلی دگرگون میکند. همچنین کاربری فضای سبز به عنوان معیار مهم و ارزشمند در شهر ها مطرح است که این اهمیت به دلیل کارکرد های متنوع زیست محیطی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی فضای سبز مشهد است. گسیترش شهر ها باعث تجدید عوارض بی حد و ناپایدار شهری است که تجدید آلودگی های محیطی از مهمترین این عوارض به شمار می آید.

نویسندگان

دانیال امینی

کارشناسی برنامه ریزی شهری، کارمند شهرداری بجنورد