رتبه بندی عوامل موثر بر میزان رعایت اخلاق مهندسی بر اساس شاخص اهمیت نسبی (مورد مطالعه: واحد عمران منطقه ۵ شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 112

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_019

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

آنچه امروز کمبود آن در بین جامعه مهندسان و خصوصا پروژه های عمرانی بسیار به چشم می خورد، عدم رعایت اخلاق مهندسی است. تقویت این خصوصیت یعنی اخلاق و اخلاق مداری در جامعه مهندسان می توانند از راه های مختلفی صورت پذیرد. یکی از این راه ها آموزش مهندسان در دانشگاه ها می باشد. این مقاله با هدف مشخص شدن اولویت عوامل موثر در رعایت اخلاق مهندسی در جامعه مهندسان انجام پذیرفته است، در این تحقیق رتبه بندی عوامل موثر بر میزان رقابت رعایت اخلاق مهندسی بر اساس شاخص اهمیت نسبی در بین جامعه مهندسان شاغل در واحد عمران شهرداری منطقه پنج شیراز انجام پذیرفته است. داده های پژوهش با استفاده از شاخص اهمیت نسبی با تحلیل شدن نتایج و با توجه به رتبه بندی انجام شده، عوامل: شایستگی و مسئولیت پذیری و همچنین تعهد و وجدان کاری موثرتر شناخته شد. به طور کلی می توان بیان کرد که میزان رعایت اخلاق مهندسی توسطهر مهندس به عوامل مختلفی بستگی دارد و مشخص کرد که میزان قوت و ضعف آن می توان از طرق مختلف تقویت کرد. همانطور که گفته شد یکی از راه ها، آموزش مهندسان در محیط دانشگاه و ایجاد انگیزه و همچنین انتخاب افراد شایسته و مسئولیت پذیری که تعهد و وجدان کاری داشته باشند، در پروژه های عمرانی بوده و این امر از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدرضا کاظمی میرکی

دانشجوی ارشد مدیریت ساخت، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

علی گودرزی

دانشجوی ارشد مدیریت ساخت، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران