بررسی خواص مکانیکی بتنِ با مقاومتِ پایینِ بازیافتی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,814

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCD02_CD7-016_5780862045

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1384

چکیده مقاله:

بازیافت مصالح بتن با توجه به محدود بودن منابع اولیه بسیار حائز اهمیت است . از علل اهمیت موضوع به طور اخص می توانجنبه های اقتصادی، دلایل زیست محیطی و کنترل مواد زاید اشاره نمود . فراوانی بتن ضایعاتی ناشی ا ز بروز بلایای طبیعی وانسانی نظیر وقوع زلزله و جنگ ، و نیز اهمیت بازیافت این مصالح ، در دو دهۀ اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف داشته است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی امکان استفاده از دانه های بازیافتی در بتن های با مقاومت کم است . منبع تهیۀ دانه های بازیافتی این تحقیق از محل شکست نمونه های آزمایشگاه ی و به صورت کاملا " تصادفی اختیار شده است . از اهداف ویژۀ این تحقیق می توان به مقایسۀ خواص فیزیکی دانه های طبیعی و بازیافتی، بررسی توسعۀ مقاومت فشاری بتن بازیافتی، تعیین مقاومت کششی و مقاومت خمشی بتن بازیافتی، و همچنین مقایسۀ این نتایج با نتایج حاصل از بتن معمولی اشاره نمود. درساخت نمونه ها در این تحقیق، برای ریزدانه ها از مصالح طبیعی و برای درشت دانه ها از ترکیبی از دانه های بازیافتی و طبیعی استفاده شده است .

نویسندگان

داود مستوفی نژاد

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا افتخار

دانشجوی دکتری و مربی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان