ارزیابی آزمایشگاهی رفتار بتن تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن حاوی پلی کربوکسیلات اتر، ماده E۲۰۵ و E۲۰۷

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 268

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC18_017

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1401

چکیده مقاله:

خوردگی یک چالش حیاتی است که بتن های مسلح با آن مواجه هستند که باید با توجه به محیط زیست مورد توجه قرار گیرد محدودیت ها این تحقیق به بررسی تجربی ویژگی های مختلف بتن تقویت شده با الیاف پلی پروپیلن می پردازد. شش نمونه افزودنی های شیمیایی در مورد نفوذپذیری سریع کلرید، جذب آب، مقاومت الکتریکی، و مقاومت فشاری علاوه بر این، از نظر کمی، ریزآنالیز اشعه ایکس پراکنده انرژی برای مشخص کردن سیمان استفاده می شود. ترکیبات شیمیایی ماتریس به همین ترتیب، مکانیسم شیمیایی ماتریس سیمانی با استفاده از اشعه ایکس تجزیه و تحلیل می شود. روش تجزیه و تحلیل پراش((XRD ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و فلورسانس اشعه ایکس (XRF) نتایج نشان می دهد که افزایش جزئی در محتوای افزودنیهای شیمیایی باعث کاهش نفوذپذیری کلرید میشود، در حالی که موجب افزایش مقاومت جریان الکتریکی میشود. نتایج تجربی نشان می دهد که نمونه هایی با الیاف پلی پروپیلن و پلی کربوکسیلات اتر در استحکام فشاری بهتر از نمونه های حاوی الیاف پلی پروپیلن وE۲۰۵ و E۲۰۷ عمل می کند. کشف شده است که نمونه ها، از جمله پلی کربوکسیلات اتر، جذب آب کمتری نسبت به نمونه های با E۲۰۵ وE۲۰۷ نشان دادند. با توجه به نتایج آزمایش می توان نتیجه گرفت که دوام و مقاومت فشاری بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن با افزودن مواد افزودنی شیمیایی افزایش می یابد.

نویسندگان

محمدرضا پیریائی

دانشجوی دکتری عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مهدی کماسی

دانشیار، دانشکده مهندسی، گروه عمران، دانشگاه آیت اله بروجردی، بروجرد

حسن جوانشیر

استادیار،دانشکده مھندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران