آسیب شناسی اقتصادهای غربی بر اساس پارادایم اسلامی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 108

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI04_015

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

چکیده مقاله:

در این نوشتار به بررسی این اقتصاد غرب بر اساس نگرش اسلامی پرداخته می شود، بر این اساس اقتصاد غرب دارای مکاتب مختلف اقتصادی است که هر کدام بر اساس دیدگاه فلسفی و اجتماعی خاصی شکل گرفته است، ولی این جریان اقتصادی به صورت یک کل قابل بررسی است و همه آنها تحت تاثیر پارادایم تمدن غربی به وجود آمده اند. سوالی اصلی که در این میان مطرح می شود اینکه مکاتب اقتصادی غرب بر اساس نگاه اسلام دارای چه آسیب های نظری هستند؟ ضروت بحث در این مورد آن است که در دنیای امروز تمدن غربی با استفاده از توانائی رسانه ای خود سعی در القای این معنا دارد که تمدن غربی به ویژه اقتصاد غربی نهایت آرزوئی است که انسان ها طی قرون متمادی سعی در رسیدن به آن داشته اند. در حالی که این امر خارج از واقعیت است. روش بحث در این نوشتار تحلیل انتقادی است. نتیجه آنکه با توجه به آنچه گفته شد در تمام جریان مکاتب اقتصاد غربی چیزی که قابل مشاهده است از دو امر خارج نیست، همه مکاتب اقتصادی غرب بر انسان محوری تاکید دارند و انسان و خواسته های وی اولویت اقتصاد را تشکیل می دهد خواه به صورت جمعی یا فردی دوم آنکه همه این مکاتب بدون توجه به عامل ماوراء الطبیعه به اقتصاد نگاه می کنند در حالی که در نگاه اسلام خدا محوری اصل است و عامل ماورائی در نتیجه امور اقتصادی موثر است.

نویسندگان

میرزامحمدرضا صفائی تخته فولادی

دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه اصفهان

حسین دلدارفروتقه

طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم

حسن دوستیان

طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم