بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و قابلیت مقایسه صورت های مالی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 386

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBC04_004

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی می پردازد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل حداقل مربعات معمولی (GLS)است. قلمرو مکانی پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن طی دوره ۶ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۴) و به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد (۱۵۸ شرکت) انتخاب شد. داده های مورد نیاز در این پژوهش از صورتهای مالی منتشر شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس از طریق نرم افزار رهاورد نوین گردآوری شد. همچنین برای طبقه بندی داده ها از نرم افزار اکسل و نرم افزار ایویوز جهت تخمین مدلها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات گردآوری شده از مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه ها:

کیفیت گزارشگری مالی ، قابلیت مقایسه صورتهای مالی ، بازار بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

مجتبی حاجی اکبری سهی

کارشناسی ارشد رشته حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هشت بهشت، اصفهان

محسن رحیمی دستجردی

استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هشت بهشت، اصفهان