مطالعه رابطه بین سبک زندگی زنان و خشونت علیه آنان در شهر الشتر (زنان متاهل ۴۵-۱۵ ساله)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 123

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJSDS-16-1_006

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1401

چکیده مقاله:

خشونت به عنوان مسئله ای ناخوشایند همراه در طول تاریخ متوجه زنان بوده است. شدت و نرخ خشونت علیه زنان در مناطق مختلف متفاوت است. نهادینه شدن فرهنگ پدرسالاری، فقدان فرصت مناسب برای مطالبه حقوق زنان و فقر فرهنگی اجتماعی و وابستگی مالی در بروز این مسئله دخیل هستند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی و خشونت علیه زنان در شهر الشتر است. روش مورد بررسی پژوهش از نوع پیمایشی و از لحاظ ماهیت کمی و از نظر هدف کاربردی بوده و با ابزار پرسشنامه اجرا شده است. جامعه آماری زنان مورد مطالعه برابر با ۴۶۵۰ که از طریق فرمول کوکران ۳۵۵ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده اند و به روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه (و مصاحبه ای) در بین آنها توزیع شده است. برای تعیین روایی مقیاس ها از آلفای کرونباخ و پایایی گویه از صاحب نظران و اساتید علوم اجتماعی بهره گرفته شده است. یافته های اسنباطی نشان می دهد که بین متغیرهای مصرف مادی (۰۳۲/۰-) و مصرف فرهنگی (۰۳۴/۰-) با خشونت علیه زنان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. اما، بین گذران اوقات فراغت با خشونت علیه زنان رابطه ای مشاهده نشد. علاوه بر این، بین متغیرهای زمینه ای سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال با خشونت علیه زنان رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس، نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که ضریب همبستگی چندگانه برابر با ۵۱۹/۰ و ضریب تعیین برابر با ۳۲۴/۰ است که مجموع متغیرهای معنادار در مدل توانسته اند ۳۲/۰ از متغیر خشونت علیه زنان را تبیین و پیش بینی نمایند. سبک زندگی، موقعیت سیال و شناوری به زنان می دهد، زیرا آنان را از وابستگی های منجمد طبقاتی رهانیده، قدرت گزینش و خلاقیت بیشتری به آنان داده، مشارکت مادی و تولیدی آنان را تسریع نموده، هویت اجتماعی جدیدی از بطن مصرف به آنان اعطاء کرده، که همین امر باعث می شود به مرور زمان موقعیت و نقش فرودستی آنان کمرنگ شود.

نویسندگان

ابوذر قاسمی نژاد

دکترای رفاه و سیاست گذاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

ابراهیم میرزایی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علی ایار

دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهراان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Aliverdinia, A. Razi, D. & Aeini, S. (۲۰۱۵). “Sociological Explanation ...
 • Arnot, M. (۲۰۰۲). Reproducing Gender.London:Routledge Falmer ...
 • Amirmoradi, F. Abas, M. & Khadije, K. (۲۰۰۵). “Investigation of ...
 • Aminsalami, F. Mohamadi, M. (۲۰۰۱). “Epidemiology of Psychiatric Disorders in ...
 • Baker, T. (۲۰۰۹). Doing Social Research.translated by Nayebi, H. Tehran, ...
 • Babu BV, Kar SK. (۲۰۰۹). “Domestic violence against women in ...
 • Bahari, R. (۲۰۰۹). Study of Factors Affecting Child Physical Abuse ...
 • Cook, S. & Bessant, J. (۱۹۹۷). Women's Encounters With Violence, ...
 • Dehkani, A. (۲۰۰۵). Study of the Impact of Socio-Economic-Cultural Capital ...
 • Diani, M. (۲۰۰۵). Library Research Methods, Computer Library Publications. (Persian) ...
 • Ezazi, S. (۲۰۰۱). Family of Sociology, Tehran, Roshangaran Publications and ...
 • Ezazi, S. (۲۰۰۱a). Domestic violence or beatings of women, Tehran, ...
 • Esmaeili, S. (۲۰۰۹). Study of the relationship between lifestyle of ...
 • Elahverdian Eydi, M. (۲۰۰۵). Study of economic, social and cultural ...
 • Fazeli, M. (۲۰۰۳). Consumption and lifestyle, Qom, Publication: Sobh Sadegh. ...
 • Fisher, C.; Lynne, H.; Adamsam; R.; Thurston; Wilfreda, E. (۲۰۰۷). ...
 • Fogarty, T. Collen; Fredman, Lisa; Heeren, Timothy, C., Liebschutz, J. ...
 • Hamidi, F. Mohamadi,. & Mohamadi, S. (۲۰۱۱). “Study of the ...
 • Hashemi, H. M.; Beshkar, M. (۲۰۱۱). “The prevalence of maxillofacial ...
 • Heydaeicherodeh, M. (۲۰۱۰). “Sociological Analysis of the Impact of Behavior ...
 • Janice, Humphreys, Bruce, A., Cooper; Miaskowski, Christine (۲۰۱۰). “Differences in ...
 • Kaseminejad, A. (۲۰۱۰). Study of the Relationship between Social Identity ...
 • Kellermann M. (۲۰۰۵). “Power Resources Theory and Inequality in the ...
 • Kopcavar Gucek N., Svab I, Selic P. (۲۰۱۱). “The prevalence ...
 • Kopcavar Gucek, N.; Svab, I.; Selic, P. (۲۰۱۱). “The prevalence ...
 • Maclay, F. (۲۰۱۱). “A Movement of Their Own: Voices of ...
 • Maleki, A. Nejadsdabzi, P. (۲۰۱۰). “The Relationship between Family Social ...
 • Marabi, M. (۲۰۰۵). Study of Family Factors Affecting Violence against ...
 • Minochin, M. (۱۹۹۴). Introduction to the book Family and Family ...
 • Mohebi, F. (۲۰۰۱). “Women's Social Pathologyˮ, Quarterly Journal of Women's ...
 • Mohamadi, F. Mirzaei, R. (۲۰۱۲). “Study of Factors Affecting Violence ...
 • Mousavi, A. (۲۰۰۳). “Qualitative and quantitative study of family performance ...
 • Najafi, S. Hatami, M. Fathi, A. and Katami, A. (۲۰۰۷). ...
 • Nayak, M.; Byrne, Ch.; Martin, M.; Anna, George A. (۲۰۰۳). ...
 • Noujah, S. Hakigi, H. Etesam, H. and Zaman, N. (۲۰۰۸). ...
 • Panahi, L. Maleki, K. & Bakeri, F. (۲۰۱۲). “The Relationship ...
 • Rase, A. (۱۹۹۴). Personality Psychology, translated by Siavash Jamalfar, Tehran, ...
 • Salarifar, M. (۲۰۱۰). Domestic Violence Against Women, A Study of ...
 • Tarzei, T. (۲۰۰۹). "Study of the role of domestic violence,theoretical ...
 • WHO (۲۰۰۱). Violence against women, translated by Shahram Rafieifar, Saeed ...
 • Yount, K., Jennifer C. (۲۰۰۶). Domestic Violence against Married Women ...
 • Zanganeh, M. (۲۰۰۱). Sociological study of factors affecting husbands' violence ...
 • Zolfakarim, M. Hoseinian, S. & Yazdi, M. (۲۰۰۴). “Study of ...
 • نمایش کامل مراجع