بررسی تاثیر سیستم اطلاعاتی حسابداری بر استفاده بهینه از منابع و کسب مزیت رقابتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT05_055

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1401

چکیده مقاله:

سیستم های اطلاعاتی ابزاری هستند که به سازمان ها کمک می کنند تا دامنه فعالیت خود را گسترش داده و جریانات کار خود را تغییر دهند و بدین ترتیب کارایی خود را بالا ببرند. همه صنایع و سازمان ها جهت رسیدن به شرایط مناسب و بهینه به اطلاعاتی نیاز دارند تا بتوانند در زمان مناسب به مشکلات رسیدگی و از فرصت ها استفاده کنند. به دلیل اهمیت ویژه سیستم اطلاعات حسابداری در این پژوهش به بررسی تاثیر سیستم اطلاعاتی حسابداری بر استفاده بهینه از منابع و کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی:شهرداری های خراسان شمالی)می پردازیم. روش تحقیق این پژوهش از نوع تحلیلی از انواع تحقیقات توصیفی است. از نظر نوع هدف، تحقیق کاربردی محسوب می شود هم چنین این تحقیق دارای ماهیت میدانی است بدین معنا که بخش عمده ای از اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. و در پرسشنامه به سیستم اطلاعاتی مورد استفاده جامعه مورد مطالعه پرداخته شده است. پس از بررسی نتایج آزمون همبستگی به این نتیجه رسیدیم که سامانه اطلاعاتی مورد استفاده بر مدیریت بها، می تواند مدیران ارشد شهرداری خراسان شمالی را یاری رساند. سامانه اطلاعاتی مورد استفاده بر مدیریت بها ارتباط معناداری با کاهش هزینه تولید محصول دارد. سامانه اطلاعاتی مورد استفاده بر مدیریت بها ارتباط معناداری با شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده دارد. سامانه اطلاعاتی مورد استفاده بر مدیریت بها ارتباط معناداری با افزایش بهره وری دارد. سامانه اطلاعاتی مورد استفاده باعث کسب مزیت رقابتی می گردد. سامانه اطلاعاتی مورد استفاده بر مدیریت بها حفظ بقای سازمان در بازارهای خراسان شمالی را تضمین می نماید. در انتها پیشنهاد می شود که سیستم یکپارچه مدیریت منابع(ERP) در شهرداری ها پیاده سازی شود این سیستم موجب می گردد هزینه های سازمان در سطح ضمنی و آشکار کاهش یابد.

نویسندگان

طیبه حسن زاده مقدم

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران

هانیه شجاع

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران

محسن گلزاریپور

دانش آموخته کارشناسی رشته عمران،موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی