بررسی روش های تحقیق در پژوهش های علمی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 863

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB13_102

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1401

چکیده مقاله:

روش تحقیق دانشی است که روش های درست پژوهیدن و راه کشف حقایق و معیارهای درست اندیشیدن و درست عمل کردن را به دست می دهد که نتیجه آن گسترش دامنه ی معلومات و معارف بشری است. امروزه دانش روش تحقیق در تمامی علوم جایگاهی شایسته دارد و پژوهشگران خود را از دانستن آن بی نیاز نمی دانند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی و از لحاظ ماهیت کیفی می باشد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و برگرفته شده از کتب روش تحقیق و پژوهش، مقالات نمایه شده در نشریات معتبر و جستجوی اینترنتی بود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که روش های تحقیق در علوم علمی بسیار گسترده و کاربردی است. پژوهشگران رشته های مختلف می توانند با استفاده از روش های ترکیبی و خلاقانه نیز اقدام به ابداع مدل ها و تکنیک های جدید در این رشته کنند. با بررسی تکنیک های تحقیقی در سایر علوم باعث و استفاده عملی در حوزه های علوم انسانی، تجربی و مهندسی باعث ابداع و نوآوری های بیشتری در مطالعات علمی شد. نتایج این تحقیق نشان داد از جمله تکنیک های پژوهشی ارزیابی عملکرد در مراکز و سازمان های مختلف است که با مدل های مختلف مطالعاتی کمی و کیفی قابل اجراست. استفاده از هوش مصنوعی و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره و چندشاخصه، BSC، SWOT، MCDM، AHP، ANP و TOPSIS که در مهندسی سایر علوم مورد استفاده قرار می گیرند نیز می توان در تحقیقات مختلف پیاده سازی و اجرا کرد.

نویسندگان

رضا جنتی قلعه نو

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس

ریحانه پیری

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس

مجید باقریان

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس

فائزه زمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس

علیرضا فرساد

دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد گرایش جوش، دانشگاه ثامن الحجج