بررسی پایداری شیروانی های خاکی به روش تعادل حدی-مطالعه موردی گرزین خیل سوادکوه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 409

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETCONG01_028

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

پدیده زمین لغزش به عنوان یک پدیده مخرب که قابلیت شناسایی و مدیریت بالایی را نسبت به دیگر بلایای طبیعی دارد، تاکنون خسارات قابل توجهی در نقاط مختلف کشور وارد کرده است. در همین راستا، با توجه به اهمیت موضوع و گزارشات لغزش جزئی و کلی ثبت شده در منطقه سوادکوه استان مازندران-ایران و همچنین حرکت هایی در شیروانی واقع در روستای گرزینه خیل منطقه سوادکوه، در این تحقیق اطلاعات مدون و کامل توپوگرافی، زمین شناسی و ژئوتکنیکی از شیروانی مورد مطالعه جمع آوری شد و تحلیل پایداری زمین لغزش در محدوده مورد مطالعه انجام گرفت. با توجه به وضعیت موجود شیب و پیشینه تحقیق با استفاده از روش تعادل حدی و نرم افزار Geo-slope در سه حالت خاک غیراشباع، حالت خاک اشباع کامل و حالت غیراشباع و تحت تاثیر نیروی زلزله محدوده مورد مطالعه مورد ارزیابی پایداری قرار گرفت. نتایج نشان دادند که شیب مورد مطالعه در شرایط معمولی که دامنه غیراشباع است و هیچ بار دینامیکی همچون نیروی زلزله بر آن اثر نمیگذارد، پایدار است و ضریب اطمینان حاصل به طور قابل ملاحظه ای از یک بزرگتر است. همچنین مشاهده شد که در شرایط اشباع کامل ضرایب اطمینان به میزان قابل ملاحظه ای کاهش مییابد. به طوری که شیب مورد مطالعه دچار لغزش کلی میگردد. لذا ضروری است با استفاده از روش های مناسب نسبت به اصلاح شیب در این حالت اقدام شود. با توجه به نتایج تحلیل ها پیشنهاد میشود به منظور پایدارسازی شیب مورد مطالعه از ترکیب روش های هندسی و اصلاح ارتفاع و شیب، اجرای سیستم زهکشی مناسب و انجام عملیات آبخیزداری با توجه به اقلیم منطقه و فرهنگ سازی استفاده گردد.

نویسندگان

فضل علی عینی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

مهزاد اسمعیلی فلک

استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

هادی ابی اوغلی

استادیار، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران