تخمین جمع شدگی مقید بر اساس فاکتور قید با توجه به شرایط بتن پایه

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,225

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCD02_CD6-003_8690226646

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1384

چکیده مقاله:

تنش کشش ی ناش ی از جمع شدگی در مواد تعمیری بخصوص در تعم یر سازه ها از مهمترین عوامل ترک خوردگی می باشد . این جمع شدگ ی ناش ی ا ز وجود قید و تفاوت بتن تعمیری و بتن پا یه می باشد . که موجب بوجود آمدن تنش کششی می شود که اگر این تنش از مقدار مجاز تجاوز نما ید موجب بوجود آمدن ترک در ملات تعم یری م ی گردد . از آنجائ یکه اندازه گ یری جمع شدگی مقید در آزما یشگاه ن یاز به وقت و هز ینه ز یاد دارد ، در حالیکه اندازه گیری جمع شدگ ی آزاد آسانتر است ولی از طرف د یگر جمع شدگی مقید موجب ترک خوردگ ی م ی شود و جمع شدگ ی آزاد با واقع یت تطابق ندارد . حال از حاصل ضرب جمع شدگ ی آزاد و فاکتور قید می توان مقدار جمع شدگ ی مق ید را بدون آزما یش بدست آورد . بنابراین با دانشتن فا کتور ق ید م ی توان از رفتار ملات تعمیری و تنش کشش ی به وجود آمده در ملات دانش حاصل کرد .در ا ین مقاله فاکتور ق ید برا ی تعمیر موضعی بتن با شرا یط مختلف مرزی ( بدون لبه و وجود لبه ) و شرا یط مختلف سطح بتن ( در پنج حالت زبری) بصورت آزما یشگاهی محاسبه و مورد بررسی قرارگرفته است . مقدار فاکتور قید بین 0,1 تا 0,9 بدست آمده است.

نویسندگان

پرویز قدوسی

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

رضا عباس نیا

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

محمد متحدان

کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • قدوسی، پ، عباس نیا، ر، و کشاورز، ع " تخمین ...
  • قدوسی، پ " تعمیر سازه های بتنی (مصالح و روشها) ...
  • Hassan K.E. , Robery P.C. _ and Al-Alwai _ _ ...
  • Haboubi L. _، ، Performance Specificantion _ for Durbale Patch ...
  • A.Momayes , M.R. Ehsani, H.Raj aie, A. Ramez anianpour , ...
  • Ra sheeduzzfar D, Ghtani AS.، 4Corrosion of reinforc ement in ...
  • نمایش کامل مراجع