بررسی تطبیقی تبعیض علیه زنان در حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به اسناد بین المللی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 248

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA05_095

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی تبعیض علیه زنان در حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به اسناد بین المللی انجام شده است.در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد، ضمن بررسی اسناد بین المللی در زمینه ی منع تبعیض علیه زنان، وضعیتعدم تبعیض علیه زنان در قوانین ایران و فرانسه در زمینه های مختلف اعم از اشتغال، تابعیت، تعیین مسکن، دادرسی قضایی و...مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد با عنایت به تحولات قانونی حقوق خانواده در حقوق ایران، میتوانمشاهده نمود که قانونگذار با زیاد کردن پیامدهای ناشی از اقتدار زوج بر خانواده، برخلاف رویه حقوقی دولتهای اروپاییو به طور ویژه کشور فرانسه، تمایل زیادی به مدل مدیریت مشارکتی در مدیریت خانواده نداشته، همچنین به تبعیت ازبرداشتهای معمول از برخی متون اسلامی در مسیر محکم نمودن مدل ریاستی مدیریت خانواده قدم نهاده است. در این راستاتغییر قوانین داخلی و الحاق ایران به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، میتواند وضعیت برابری حقوق بین زن و مرد،میتواند فاصلهی وضعیت موجود را با معیارهای بین المللی کاهش دهد.

کلیدواژه ها:

تبعیض ، تساوی حقوق ، قانون مدنی فرانسه ، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

نویسندگان

سمیه کوه زارع

کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه پیام نور

مجتبی انصاریان

دکترای حقوق بین الملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نور