بررسی نقش تنوع منابع مالی در مشارکت اجتماعی شرکت های اقماری شهرداری تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 187

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF03_037

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با عنوان" بررسی نقش تنوع منابع مالی در مشارکت اجتماعی شرکت های اقماری شهرداری تهران و با هدف بررسی نقش ابعاد اجتماعی، اقتصادی و مشارکت اجتماعی شرکت بر تنوع مالی شرکت، در شرکت خودرو سرویس شهر صورت پذیرفت.. روش تحقیق در این تحقیق برمبنای هدف تحقیق، از نوع کاربردی و بر مبنای روش، توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی بوده و اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه های توزیع شده در بین کارمندان و کارشناسان شرکت خودرو سرویس شهر استخراج گردید. روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل آماری با استفاده از روش معادلات ساختاری است که به کمک نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاوی اطلاعاتی است که مشخص می کند: ابعاد اجتماعی مشارکت اجتماعی شرکت بر تنوع مالی شرکت تاثیر دارد.ابعاد اقتصادی مشارکت اجتماعی شرکت بر تنوع مالی شرکت تاثیر دارد

نویسندگان

مهدی بهروز

کارشناس ارشد مدیریت دولتی – دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز