ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری (نمونه موردی:خیابان چمران کرمانشاه)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-45-4_001

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

چکیده مقاله:

تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین توجه به مسائل حرارتی در محیط شهری ایجاب می کند. یکی از راهکارهای برخورد با این موضوع، توجه به آسایش حرارتی و شناخت مولفه های تاثیرگذار بر آسایش حرارتی در محیط بیرونی است.در این تحقیق سعی شده است تا آسایش حرارتی خیابان چمران شهر کرمانشاه واقع در غرب ایران مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه، برای ارزیابی آسایش حرارتی از برداشت میدانی استفاده شده است. پارامترهای اقلیمی به صورت میدانی اندازه گیری شده اند. نتایج برداشت های میدانی به همراه مدل سازی وضعیت حرارتی در نرم افزار ENVI MET موردمطالعه قرار گرفت. در مطالعه موردی، برای ارزیابی و اندازه گیری میزان تغییر محصوریت فضا، چندین نقطه برای اندازه گیری محدوده های سنجش و بررسی پارامترهای حرارتی در فضای باز و رفتارهای انسانی انتخاب شد. با توجه به مطالعه انجام شده محدوده آسایش حرارتی در محدوده موردمطالعه در دمای بین ۱۶ تا ۱۹ درجه قرار دارد که به دلیل نرخ فعالیت بالا رخ داده است. . بررسی نتایج میدانی و مدل سازی وضعیت حرارتی با استفاده از نرم افزار ENVI MET نشان داد که برای طراحی یک فضای شهری پایدار و مناسب در این اقلیم با مداخله در فضا ، می توان در منطقه آسایش تغییر ایجاد کرد.

نویسندگان

مریم جعفری

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

محسن تابان

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

محسن صفاری پور

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران