ارتباط تفکیک پسماند با فرهنگ شهروندان در مدیریت شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_170

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1401

چکیده مقاله:

تولید مواد زاید چه به صورت جامد و یا مایع، هدیه تمدن جامعه بشر به جهان است. مواد زاید شهر همچون کالاها و مواد با دوام، بی دوام، ظروف و مواد بسته بندی ها، دورریزهای غذایی، شاخ و برگ زاید درختان و دیگر مواد آلی و غیر آلی دور ریز شده در مناطق مسکونی، تجار ،آموزشی، و صنعتی می باشد. امروزه حجم بسیار زیاد از زباله ها و پسماندها جامد را مواد غیر قابل بازگشت به طبیعت تشکیل می دهد که با رهاساز درطبیعت ممکن است تا صدها سال به همان شکل باقی بماند. متاسفانه انسان با یگانه محیط زیست خود بسیار بیرحمانه روبرو شده، منابع آنرا به دست آلودگی می سپارد. در محیط زیست انسان به-طور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته و فعالیت ها او در ارتباط با آن قرار دارد. در جوامع شهر میزان زیاد زباله ها تولید نتیجه فعالیت ها گسترده انسان بوده و مهواد زاید جامد به صورت چالش بزرگ، جوامع شهر را در برگرفته است. از طرف دیگر محدودیت مواد و منابع زمیهن به دلیل رشد جمعیت و بهره بردار ها بی رویه مشخصتر شده و دریافتند مدیریت رایج زباله سهوز و دفن زباله در زمین اثرات زیانبار قابل توجهی چون نگرانی ها بهداشتی و زیست محیطی، کاهش ظرفیت مکانها دفن و شرایط مختلف قانونی و سیاسی بر مجموعه مدیریت مواد زاید شهر به همراه داشته است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: مدیریت شهری ، فرهنگ شهری ، تفکیک ، پسماند.

نویسندگان

علیرضا پوریزدان خواه

پژوهشگر و نویسنده شهرداری تهران - کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – ایران