به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SLIS-9-19_004

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش با هدف تبیین به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی ای) در حوزه مدیریت دانش سازمانی انجام شده است. روش: در پژوهش حاضر با توجه به تاکید مشترک مدیریت دانش و رویکردهای نوین سازماندهی بر دانش مداری، عناصر مرتبط با سازماندهی توصیفی در مدل «نوناکا و تاکه اوچی» به عنوان یکی از پرکاربردترین مدل های مدیریت دانش در پیوند با استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی ای) بررسی شده است. همچنین عناصر هسته آردی ای، برای بهره گیری در چرخه مدیریت دانش سازمانی پیشنهاد شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که مفهوم سازماندهی در مدل های گوناگون مدیریت دانش نهادینه شده است و با تمرکز بر این موضوع می توان جنبه ای عینی و عملیاتی به آن بخشید. همچنین به نظر می رسد که آردی ای نیز در فرایند مدیریت دانش به یکدست سازی، انسجام و در نتیجه بازیابی بهتر اطلاعات سازمانی کمک قابل توجهی بنماید که این امر با تاکید بر به کارگیری آردی ای در مخازن دانش سازمانی انجام خواهد شد. 

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) ، مدل نوناکا و تاکه اوچی ، سازماندهی دانش ، مدیریت اطلاعات سازمانی

نویسندگان

فاطمه پازوکی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا و کارشناس اداره استاندارد نهاد کتابخانه های عمومی کشورf.pazooki@alzahra.ac.ir

محسن حاجی زین العابدینی

عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، zabedini@gmail.com