بررسی راهکارهای بهبود عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE10_163

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای بهبود عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ورامین در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، کیفی از نوع اکتشافی می باشد جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی شهرستان ورامین و نمونه مورد مطالعه شامل تمام مدیران و معلمان دارای سابقه خدمت بالای ۱۵ سال می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد نمونه ها با رسیدن به اشباع نظری ۱۰ نفر از مدیران و ۸ نفر از معلمان است . ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمه ساختاریافته و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد. تحلیل یافته ها نشان می دهد با وجود اهمیت کارکرد نظارت و آشنایی نسبی مدیران با آن و انجام نظارت در مدارس موانعی هم وجود دارد که این عملکرد به درستی انجام نشود؛ از جمله عدم رضایت معلمان، کمبود نیروی انسانی متخصص ، محدودیت زمانی ، تصور نادرست آموزگاران از نظارت و..... . در ادامه راهکارهایی برای بهبود این عملکرد ارائه شده است که عبارتند از: نظارت همتا، کاربرد تجارب افراد متخصص ، اجرای اهداف نظارتی به صورت مستمر، ایجاد ارتباط مناسب با همکاران، افزایش آگاهی و دانش معلمان نسبت به نظارت و راهنمایی ، تقویت روحیه همکاری، نظارت خلاق و نوآور، هدفمند بودن نظارت و راهنمایی ، آشنایی با شیوههای نظارت و راهنمایی کشورهای مختلف و... .

کلیدواژه ها:

نظارت و راهنمایی آموزشی ، مدیر ، معلم ، دوره ابتدایی

نویسندگان

زهرا رضاعلی ولوکلایی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

طیبه صفرنژاد

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، آموزگار مقطع ابتدایی

کبری احمدی پارسا

کارشناسی ارشد علوم تربیتی، آموزگار مقطع ابتدایی