ارزیابی سیستم آموزش مجازی در شرایط بحران: مطالعه موردی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 226

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_045

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

بحران همه گیری کرونا بر روی سیستم آموزشی تمامی کشورهای جهان از جمله ایران تاثیر گذاشت و منجر به تعطیلی دوره های حضوری در مدارس و دانشگاه ها شد. از اینرو، آموزش مجازی، بسیار مورد توجه قرارگرفت و ظرفیتهای جدیدی در عرصه آموزش مجازی ایجاد شد. گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به کیفیت، پیامدهای نامطلوبی به همراه خواهد داشت. با نظر به اهمیت آموزش و نقش تعیین کننده آن در ارتقای کیفی سیستم آموزشی، در مطالعه حاضر به بررسی و ارزیابی سیستم آموزش مجازی در راستای بهبود کیفیت می پردازیم. از اینرو، معیارهایی که در ارزیابی یک سیستم آموزش مجازی موثر میباشند، مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اهمیت هر معیار شناسایی شده است. در نهایت، تصمیمگیری در خصوص انتخاب نرمافزار آموزش مجازی برای یک واحد آموزشی دانشگاهی به عنوان مطالعه موردی صورت گرفته است.

نویسندگان

سارا متولی حقیقی

استادیار گروه مهندسی صنایع مجتمع آموزش عالی اسفراین

زهره قویدل

فارغ التحصیل رشته مهندس صنایع