بررسی و تحلیل استراتژیک محصول سیب زمینی در شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_126

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل توسعه کشت محصول استراتژیک محصول «سیب زمینی» و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید توسعه کشت محصول «سیب زمینی» در شهرستان بستان آباد است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با ۱۶۹ نفر کارشناس کشاورزی و کشاورزان و سیب زمینی کاران شهرستان، داده های سازمانی (جهاد کشاورزی و آمارنامه ها) و بررسیمنابع جمع آوری شد. بااستفاده از تعاملات نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، و تهدیدها، ماتریس تحلیل استراتژیک تهیه گردید، که در آن، تعداد تعاملات در چهار ناحیه نشان داده شد.. با توجه به مجموع امتیاز نهایی که به ترتیب ۲/۵۸ و ۲/۵۶ به دست آم د، مکان برخورد تعامل عوامل داخلی و خارجی در ناحیه دوم SO قرار می گیرد که نشان دهنده استراتژی رقابتی است. نتایج تحلیل SWOT نشان داد که وجود خاک مناسب، استفاده از الگوی کشت مناسب و برتری رقم اصفهان از لحاظ تنوع ژنتیکی نسبت به سایر ارقام، به ترتیب قوی تریننقاط قوت در توسعه کشت محصول سیب زمینی در شهرستان بستان آباد می باشند. تاثیر مخرب کود بر محصول، استفاده بی رویه و بیشاز حد نیاز از کود های شیمیایی، عدم استفاده از الگوی کشت مناسب به ترتیب جد یترین نقاط ضعف در مقابل توسعه کشت محصولسیب زمینی هستند. نزدیکی به مسیرهای ترانزیت و جاده های اصلی، نزدیکی به مرکز استان و بازارهای محلی و شهری، محبوبیت وشهرت و بازار پسندی محصول سیب زمینی شهرستان در بازارها و میادین میوه و تره بار به ترتیب مهم ترین فرصت های پیش روی توسعهکشت محصول سیب زمین ی در شهرستان بستان آباد می باشند. میزان روزهای سرد و یخبندان در سال که امکان انجام عملیات کشاورزیدر آن وجود ندارد، نبود قیمت گذاری مناسب بر حسب عرضه و تقاضا، پایمال شدن محصول قبل از رسیدن زمان برداشت توسط حیواناتاز جدی ترین تهدیدهای پی ش روی توسعه کشت محصول سیب زمینی در شهرستان بستان آباد هستند

نویسندگان

عادل طاهری حاجی وند

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تبریز

حسین حبیب زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز