ارزیابی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان زیباسازی شهرداری تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_265

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

امروزه اغلب صاحب نظران بر این باورند که سازمان ها باید به دنبا روش هایی موثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیروی انسانی در سراسر سازمان باشند. سازمان ها نمی توانند به طور صحیح دانش را مدیریت کنند چرا که دانش افراد به صورت درونی و تلویحی است اما می توانند محیط عملیاتی را به منظور توسعه و اشتراک اطلاعات، مدیریت کنند. آنها باید تلاش کنند تا جای ممکن، از فنون و طرح های موجود مدیریت دانش به عنوان اهرم هایی برای راه اندازی مدیریت دانش خوداستفاده کنند. از این رو این تحقیق با هدف ارزیابی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان زیباسازی شهرداری تهران ارایه شده و در نهایت الگوی پیشنهادی عنوان می شود. روش انجام این تحقیق توصیفی - همبستگی می باشد و این تحقیق، یک تحقیق کاربردی می باشد. ابزار اندازه گیری دراین تحقیق پرسش نامه بوده و از نرم افزار آماری Spss استفاده شده است از آمار توصیفی و استنباطی، ۲ فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین مولفه های یکپارچگی والگوهای ارتباطی موجود در سازمان زیباسازی شهر تهران با به کارگیری مدیریت دانش رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

پیاده سازی مدیریت دانش ، فرهنگ سازمانی ، سازمان زیباسازی

نویسندگان

احسان رحیمی

کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری،دانشگاه آزاد اسلامی