"طراحی و روانسنجی "مقیاس عوامل مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری فوتسال

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHPM-11-6_003

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: مدیریت ارتباط با مشتری روشی جدید برای گردآوری اطلاعات درباره مشتری می باشد تا بتوان بر رفتار مشتری با توجه به شناخت وی تاثیر گذاشت. این امر نیاز به ابزاری روا و پایا دارد. لذا  پژوهش حاضر با هدف طراحی و روانسنجی "مقیاس عوامل مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری فوتسال" انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر، از نوع روش شناختی کیفی- کمی می باشد. در بخش کیفی، عبارت های مقیاس از ۵۹ مقاله به دست آمده از پایگاه های علمی، طراحی شد. سپس از ۱۰ تن از صاحب نظران حوزه بازاریابی ورزشی نظرخواهی در مورد کفایت عبارت ها بعمل آمد  و با اضافه شدن ۲۹ عبارت دیگر، پرسشنامه نهایی با ۸۵ عبارت طراحی شد. در بخش کمی، روایی محتوا به روش کیفی با نظر ۱۸ تن  متخصصین فوتسال تایید گردید. روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی و روایی همگرا و روایی واگرا بر روی ۳۸۴ تن هوادار فوتسال شهرهای مختلف ساری و اعضای باشگاه های ورزشی که به روش در دسترس انتخاب شده بودند، محاسبه شد. داده ها، در نرم افزار اس پی ال اس نسخه ۲۳ اس پی اس اس نسخه ۱۸ تحلیل شد.  یافته ها: در بخش کیفی"مقیاس عوامل مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری فوتسال" با ۸۵ عبارت طراحی شد. در بخش کمی، روایی محتوا به روش کیفی تایید شد. روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی ۱۰ زیر مقیاس و ۸۲ عبارت را نشان داد. روایی همگرا ۷۰/۰ و روایی واگرا ۷۸/۰ بدست آمد. پایایی به ۳روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ بین ۷۳/۰ تا ۸۷/۰ و پایایی ترکیبی ۷۴/۰ تا ۹۰/۰ و پایایی اشتراکی بین ۷۴/۰ تا ۹۱/۰ بدست آمد.  نتیجه گیری: "مقیاس عوامل مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری فوتسال" با ۸۲ عبارت و ۱۰ زیرمقیاس، روا و پایا                     می باشد. پیشنهاد می گردد از مقیاس طراحی شده در پژوهش های مرتبط استفاده شود.  

نویسندگان

مجید ولی

دانشگاه آزاد بروجرد

رضا صابونچی

دانشگاه ازاد بروجرد

سیروس احمدی

دانشگاه ازاد همدان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Shekarchizade Esfahani AR, Nili M, Hamzelou A, Karimi R. ]Investigating ...
 • Saadat Alizadeh M, Ismailpour M. [Investigating the effect of customer ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۳۶۵-۰۰۸-۰۰۹۷-۹Asefabadi S, Dabestani B. ]A study of the relationship between ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.soilbio.۲۰۱۱.۰۴.۰۲۲Razzaqi ME, Mehrabi GH, Jalali Farahani M.] Evaluation of web ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۰۲۶۴۰۴۱۰۷۰۱۲۸۷۲۸۹ ...
 • Dogramaci S, Watsford M. A comparison of two different methods ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۲۴۷۴۸۶۶۸.۲۰۰۶.۱۱۸۶۸۳۵۶ ...
 • Hosseini Kakhak SAR, Jalali M, Hamedinia MR, Hoff Y, Jabbari ...
 • Jafari SMB, Yaghobi Jahromi Z. ]The influence of Social Customer ...
 • Bonyadi Naeini A, Amir Ghodsi S, Kheibari N. ] The ...
 • Naghiloo ZA, Hematinejad Toli MA, Naderi Nasab M. ]Designing the ...
 • Kim Y. K, Trail G, Ko YJ. The influence of ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۲۳/jsm.۲۵.۶.۵۷۶ Theodorakis ND, Alexandris K, Yong Jae Ko YJ. A service ...
 • Shirbeigy M.] The relationship between spiritual health and happiness of ...
 • Abedi B. ]Investigating the relationship between anthropometric characteristics and some ...
 • Fornell C, Larcker D. Evaluating structural equation modeling with unobserved ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۳۰۷/۳۱۵۱۳۱۲Davari A, Rezazadeh A. Structural Equation Modeling with PLS Software. ...
 • Thompson R, Barclay DW, Higgins C.A. The partial least squares ...
 • Hensler J, Ringle CM, Sinkovics RR. The use of partial ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/۹۷۸-۳-۵۴۰-۳۲۸۲۷-۸_۳ ...
 • Majidi Parast M, Elahi AR, Khanlari A, Akbari Yazdi H. ...
 • Rangriz H, Bayrami Shahrivar Z. ]The effect of e-customer relationship ...
 • Hadizadeh Moghadam A, Ramin Mehr H, Haj Moqani R. ]Presenting ...
 • Behnam M, Khabiri M, Halabian S, Ahmadi H, Bakhshandeh H. ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.ijhm.۲۰۱۷.۰۳.۰۰۲ Alidost Ghahfarrokhi E, Ahmadi A. ]The relationship between Service Quality ...
 • نمایش کامل مراجع