تحلیل جامعه شناختی مجازات درزمینه جرائم آب " مطالعه موردی: آرای قضایی حوزه دشت سیستان"

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_045

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

چکیده مقاله:

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه، مدیریت منابع آب در منطقه بحران زده سیستان تلقی می گردد. ازاین رو، شناسایی اهداف فلسفی و تاثیرات اجتماعی این نهاد، نقاط قوت و ضعف رویه قضایی را آشکار می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفت، نشان داد که برخی از محاکم در حوزه سیستان، رویکرد فلسفه فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را دنبال می کنند. این دوگانگی فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد نشان می دهد. ازطرفی، توجه قضات به ساختارهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و هویتی جامعه سیستان در مرحله تعیین کیفر، می تواند از تاثیرات اجتماعی مخرب مجازات در سطح فردی و اجتماعی ممانعت به عمل آورد. تحلیل جامعه شناختی نمونه هایی از آرا حکایت از آن دارد که واکنش نامناسب، به شکل گیری هویت مجرمانه ناشی از انگ اجتماعی در محکوم بدل می گردد و از اهمیت این جرائم، حساسیت زدایی می کند.کلیدواژه: جرائم آب، جامعه شناختی، تاثیرات اجتماعی کیفر، حقوق آب

نویسندگان

عبدالرضا جوان جعفری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.

سعید گوهری

دانشجوی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

سید حسین حسینی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.

سید جواد ساداتی

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد