CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل جامعه شناختی مجازات درزمینه جرائم آب " مطالعه موردی: آرای قضایی حوزه دشت سیستان"

عنوان مقاله: تحلیل جامعه شناختی مجازات درزمینه جرائم آب " مطالعه موردی: آرای قضایی حوزه دشت سیستان"
شناسه ملی مقاله: JR_JOU-5-11_045
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالرضا جوان جعفری - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.
سعید گوهری - دانشجوی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین حسینی - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.
سید جواد ساداتی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه، مدیریت منابع آب در منطقه بحران زده سیستان تلقی می گردد. ازاین رو، شناسایی اهداف فلسفی و تاثیرات اجتماعی این نهاد، نقاط قوت و ضعف رویه قضایی را آشکار می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفت، نشان داد که برخی از محاکم در حوزه سیستان، رویکرد فلسفه فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را دنبال می کنند. این دوگانگی فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد نشان می دهد. ازطرفی، توجه قضات به ساختارهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و هویتی جامعه سیستان در مرحله تعیین کیفر، می تواند از تاثیرات اجتماعی مخرب مجازات در سطح فردی و اجتماعی ممانعت به عمل آورد. تحلیل جامعه شناختی نمونه هایی از آرا حکایت از آن دارد که واکنش نامناسب، به شکل گیری هویت مجرمانه ناشی از انگ اجتماعی در محکوم بدل می گردد و از اهمیت این جرائم، حساسیت زدایی می کند.کلیدواژه: جرائم آب، جامعه شناختی، تاثیرات اجتماعی کیفر، حقوق آب

کلمات کلیدی:
جرائم آب, جامعه شناختی, تاثیرات اجتماعی کیفر, حقوق آب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1551988/