بررسی تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف کننده در اقلیم کردستان عراق

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCBS-9-3_003

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1401

چکیده مقاله:

جهان از زمان جنگ جهانی دوم شرایط استثنایی همانند ویروس کرونا را تجربه نکرده است. اکثر بحران های اقتصادی در دهه های اخیر ناشی از یک بحران مالی یا اقتصادی بوده است اما همه گیری ویروس کرونا یک رخداد بهداشتی گسترده بود که زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده و بر الگوی مصرف، مصرف کننده" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/">رفتار مصرف کننده و رفاه مردم تاثیرگذاشته و باعث افزایش بیکاری، فقر و کاهش رشد اقتصادی گردیده است. لذا به جهت اهمیت این موضوع این پژوهش به بررسی اثرات همه گیری ویروس کرونا بر الگوی مصرفی خانوارها در منطقه اقلیم کردستان و مقایسه تغییرات مصرف کننده" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/">رفتار مصرف کننده قبل از زمان انتشار و در طول شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر درآمد و هزینه های خانوار پرداخته است. این مطالعه از نظر زمانی مقطعی و از نظر روش، مقایسه ای بوده و جامعه ی آماری اقلیم کردستان عراق است که حجم نمونه آماری آن بر اساس جدول مورگان تعیین گردیده و به منظور گردآوری اطلاعات و داده ها، از روش کتابخانه ای و روش میدانی پرسشنامه و به منظور طراحی سوالات پرسشنامه، از طیف لیکرت ۵ امتیازی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با دو نرم افزار اکسل و SPSS۲۵ صورت گرفته است. نتایج کلی تحقیق نشان داد که همه گیری ویروس کرونا تاثیر معنی داری بر تغییر مصرف کننده" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/">رفتار مصرف کننده داشته است به طوری که مصرف کننده" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/">رفتار مصرف کننده قبل از همه گیری و در طول شیوع همه گیری دستخوش تغییر قرار گرفته است و شیوع این ویروس باعث کاهش درآمد و افزایش هزینه خانوار گردیده است.

نویسندگان

بختیار جواهری

استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

یونس علی احمد

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه سلیمانیه

ئاشتی عبدالله محمود

دانشگاه کردستان

سمیرا محمدی

کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان