یک مسعود و دو احمد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAYHAGI12_105

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1401

چکیده مقاله:

سلطنت ۱۰ ساله مسعود با دو دوره وزارت ۲ و ۸ ساله احمد حسن میمندی و احمد عبدالصمد گذشت، به لطف جزئیاتی که بیهقی از شخصیت این دو و البته نحوه رفتار مسعود با آنها میدهد تصویر واضحی از دو نوع رابطه شاه و وزیر در تاریخ ایران نمایان می شود. میمندی که بیهقی او را گرگ پیر میخواند و برادر رضاعی پدر مسعود است با اینکه از حصر به وزارت خوانده شده چنان با صلابت ظاهر می شود که مسعود رضایت میدهد همه امور جز نشاط و شراب و چوگان و جنگ را به او واگذارد، گزارشهای بیهقی حاکی از این است که با وجود اینکه مسعود همیشه از خشم و عتاب میمندی میترسید اما امور مملکت را کامل به او وانگذاشته بود. رویه مسعود با احمدعبدالصمد اماکاملا متفاوت است با اینکه احمد هم انتخاب خودش بوده به او بدبین است و تدابیر وزیرش را در غالب اوقات نمیپذیرد، در واقع این دوران ۸ ساله نشانه دوران افول دستگاه وزارت و قدرت گرفتن کسانی است که به قول بیهقی وزیری» پوشیده« میکنند و نتیجه تلخ این شیوه باختن عرصه به سلجوقیان بیابانگرد است. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی در پی بررسی مناسبات سلطان مسعود با دستگاه وزارت و فراز و فرودهای دستگاه وزارت در روزگار مسعود بر پایه روایت بیهقی است.

نویسندگان

جعفر نوری

استادیار گروه ایرانشناسی، دانشگاه میبد

سیده شیرین سیدی فرخد

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه میبد: