تاثیر اسانس به لیمو((Lippia citriodora بر فعالیت فنل و فلاونوئید میوه سیب رقم گلدن دلیشز در انبار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONF08_033

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

چکیده مقاله:

سیب یکی از مهمترین محصولات باغی در ایران و همچنین در جهان محسوب میشود. نظر به تولید زیاد این محصول در یک فصل به خصوص از سال، نیاز انبارداری این محصول امری اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر به علت کمبود انبارهای مجهز به تکنولوژی مناسب، این محصول همواره در معرض خسارات زیادی ازجمله بیمارییهای قارچی است. استفاده از قارچ کشهای شیمیایی یکی از سریعترین راه های مبارزه با بیمارهای گیاهی است، اما آسیب به محیط زیست و سلامت انسان از یک طرف و مقامت عوامل بیماریزا به ترکیبات شیمیایی از طرف دیگر، محققان را بر آن داشت که به دنبال روشهای جایگزین جهت جلوگیری از آثار مخرب این ترکیبات باشند. در این راستا، آزمایشی به منظور مطالعه اثر به لیمو بر حفظ کیفیت و ماندگاری سیب در انبار اجرا گردید. میوه سیب پس از برداشت با اسانس به لیمو در غلظت های ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ میکرولیتر بر لیتر مورد تیمار قرار گرفته و به سردخانه با دمای ۴ و رطوبت نسبی ۹۰ درصد منتقل شدند. شاخص های مورد نظر (محتوای فنل و فلاوونوئید کل) هر ۳ روز یکبار با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فنل در نمونه مربوط به تیمار ۲۵۰ میکرولیتر بر لیتر در ۹ روز و بیشترین میزان فلاوونوئید در تیمار ۵۰۰ میکرولیتر بر لیتر در ۹ روز پس از ذخیره سازی مشاهده شد.

کلیدواژه ها:

سیب/ به لیمو / ترکیبات فنلی/ فلاونوئید

نویسندگان

میترا خادمی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

فاطمه دریکوند

دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران