وضعیت تغذیه ای به عنوان یک عامل مهم در کیفیت خواب سالمندان ساکن خانه های سالمندان شهر تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 104

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT06_037

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

پیش زمینه: کاهش سطح کیفیت خواب یکی از مهمترین اختلالات دوران سالمندی که با کاهش کیفیت زندگی همراه است، کاهش سطح کیفیت خواب میباشد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت تغذیه ای به عنوان یک عامل مهم در کیفیت خواب سالمندان ساکن خانه های سالمندان شهر تهران بود. روش تحقیق: در این پژوهش مقطعی ۱۳۱ نفر از سالمند ان ۹۸( زن و ۳۱ مرد( باالی ۶۰ سال شهر خانه های سالمندان شهر تهران شرکت کردند. ابتدا شاخص های دموگرافیک آزمودنی ها و سپس شاخص های آنتروپومتریک شامل وزن، قد، دور کمر و دور لگن با استفاده از ترازوی دیجیتال مدل OMRON و متر نواری اندازه گیری و ثبت شد . از ارزیابی وضعیت تغذیه ای )MNA( به منظور ارزیابی وضعیت تغذیه ای استفاده شد. همچنین سطح کیفیت خواب با استفاده از پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ )PSQI( ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۲۵ انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار وضعیت تغذیه ای با سطح کیفیت خواب )P<۰.۰۵( بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش میتوان بیان کرد که بکارگیری راهکارهایی مانند طراحی رژیم غذایی سالم و مناسب سالمندان میتواند نقش موثری در ببهود سطح کیفیت خواب و سلامت سالمندان ایفا کند.

نویسندگان

محمود غفاری

کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه علامه طباطبایی-تهران-ایران- آدرس: تهران، بلواردهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

هومن شعبانی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-تهران-ایران-آدرس: سوهانک-بلوار ارتش- میدان قایم- خیابان خندان- خیابان سلمان- دانشکده تربیت بدنی

معصومه سررشته

کارشناسی تربیت بدنی-دانشگاه الزهرا-تهران-ایران-آدرس: تهران- خیابان ده ونک- دانشگاه الزهرا

متین حسینی

دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-تهران-ایران-آدرس: سوهانک- بلوارارتش- میدان قایم- خیابان خندان- خیابان سلمان- دانشکده تربیت بدنی