نقش آموزش فناوری اطلاعات بر عملکرد و بهرهوری معلمان در دوران کرونا

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUM-1-4_011

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

بی شک آموزش یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر برای بهبود امور سازمان بشمار می رود. از طرفی توسعه منابع انسانیتنها با آموزش های زیاد حاصل نمی شود بلکه باید به صورت برنامه ریزی شده و نظام مند عمل نمود. آموزش یک فرآیندمداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نمی باشد. از طرفی با پیشرفت هرروز علم ما در دنیای فناوری اطلاعات زندگیمی کنیم که بسیاری از فعالیت های ما وابسته به آن است. با ورود فناوری اطلاعات به آموزش بسیاری از ساختارهای سنتیتغییر کرد و فرآیند یادگیری متحول شد. بخصوص با همه گیری ویروس کرونا آموزش سنتی در کشور به شکل آموزشمجازی درکلیه مقاطع درآمد. اما با نبود زیرساخت و آماده نبودن معلمان و سازمان آموزش و پرورش برای این امر، تدریسمجازی دچار مشکلات و چالش های فراوانی شدهاست و بهرهوری عملکرد معلمان بسیار افت کرده است. اما یکی از اینچالش ها عدم آموزش معلمان در حوزه فناوری اطلاعات است. در نتیجه با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به مرورمفاهیم اصلی در زمینه نقش آموزش فناوری اطلاعات، چالش ها در رابطه با ایجاد بهره وری معلمان در سازمانی همچونآموزش پرورش پرداخته می شود تا به بینشی کلی از اهمیت و تاثیر این موضوع در سازمان دست یابیم.

نویسندگان

مژگان شریف زاده

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

ویدا اندیشمند

استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، - ایران